Philips HD6147/55 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

Go to page of

A good user manual

The rules should oblige the seller to give the purchaser an operating instrucion of Philips HD6147/55, along with an item. The lack of an instruction or false information given to customer shall constitute grounds to apply for a complaint because of nonconformity of goods with the contract. In accordance with the law, a customer can receive an instruction in non-paper form; lately graphic and electronic forms of the manuals, as well as instructional videos have been majorly used. A necessary precondition for this is the unmistakable, legible character of an instruction.

What is an instruction?

The term originates from the Latin word „instructio”, which means organizing. Therefore, in an instruction of Philips HD6147/55 one could find a process description. An instruction's purpose is to teach, to ease the start-up and an item's use or performance of certain activities. An instruction is a compilation of information about an item/a service, it is a clue.

Unfortunately, only a few customers devote their time to read an instruction of Philips HD6147/55. A good user manual introduces us to a number of additional functionalities of the purchased item, and also helps us to avoid the formation of most of the defects.

What should a perfect user manual contain?

First and foremost, an user manual of Philips HD6147/55 should contain:
- informations concerning technical data of Philips HD6147/55
- name of the manufacturer and a year of construction of the Philips HD6147/55 item
- rules of operation, control and maintenance of the Philips HD6147/55 item
- safety signs and mark certificates which confirm compatibility with appropriate standards

Why don't we read the manuals?

Usually it results from the lack of time and certainty about functionalities of purchased items. Unfortunately, networking and start-up of Philips HD6147/55 alone are not enough. An instruction contains a number of clues concerning respective functionalities, safety rules, maintenance methods (what means should be used), eventual defects of Philips HD6147/55, and methods of problem resolution. Eventually, when one still can't find the answer to his problems, he will be directed to the Philips service. Lately animated manuals and instructional videos are quite popular among customers. These kinds of user manuals are effective; they assure that a customer will familiarize himself with the whole material, and won't skip complicated, technical information of Philips HD6147/55.

Why one should read the manuals?

It is mostly in the manuals where we will find the details concerning construction and possibility of the Philips HD6147/55 item, and its use of respective accessory, as well as information concerning all the functions and facilities.

After a successful purchase of an item one should find a moment and get to know with every part of an instruction. Currently the manuals are carefully prearranged and translated, so they could be fully understood by its users. The manuals will serve as an informational aid.

Table of contents for the manual

 • Page 1

  HD6147, HD6146[...]

 • Page 2

  2[...]

 • Page 3

  3 1[...]

 • Page 4

  4[...]

 • Page 5

  HD6147, HD6146 ENGLISH 6  1 4  23  31[...]

 • Page 6

  6 Intr oduction Congr atulations on y our purchase and welcome to Philips! T o fully benet from t[...]

 • Page 7

  Fr y food golden-yello w instead of dar k or brown and remov e burnt remnants. Do not fr y starchy f[...]

 • Page 8

  Oil and fat Nev er mix differ ent types of oil or fat and never ad d fresh oil or fat to used oil or[...]

 • Page 9

  Do not fr y v er y large quantities at one time . Consult the f ood table for your type at the end o[...]

 • Page 10

  Note: If you do not use the fr y er regularly , we advise you to remo ve the oil or liquid fat. Stor[...]

 • Page 11

  6 Lift the inner bowl out of the appliance and r emov e the oil or fat (Fig. 16). 7  Cleanthe?[...]

 • Page 12

  Pr oblem P ossible cause Solution Y ou hav e not fr ied the food long enough. Check the package of t[...]

 • Page 13

  Pr oblem P ossible cause Solution Y ou hav e not cleaned the inner bowl proper ly . Clean the inner [...]

 • Page 14

  14  Поздравления за вашата покупка и добре дошли ?[...]

 • Page 15

  в съответствие с указанията в това ръководство за експ[...]

 • Page 16

  4  Заредетесухияфритюрниксолио, течнамазни[...]

 • Page 17

  За необходимата температура погледнете опаковката на [...]

 • Page 18

   1  Вдигнетедръжката, з[...]

 • Page 19

  Това ще ги предпази от залепване една към друга по врем[...]

 • Page 20

  3  Повдигнетефритюрниказадръжките. ?[...]

 • Page 21

  Проблем Възможна причина Решение Фритюрникът отделя[...]

 • Page 22

  Проблем Възможна причина Решение Не сте почистили до[...]

 • Page 23

  23  Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli p[...]

 • Page 24

  Fr itujte do zlatožluta místo do tma vohněda a odstraňujte spálené zbytky! Škrobo vité potr [...]

 • Page 25

   Nikdynesměšujterůznédruh yolejůnebotukůa?[...]

 • Page 26

  6  Stisknutímpákypr ouvolněnívíkaote vřetevíko .  Vík oseotev?[...]

 • Page 27

  7  Vložtek ošdofritézy . 8  Uza vřetevík o. 9  P opoužitívytáhně[...]

 • Page 28

  4  Vytáhnětek ošnasmaženízpřístroje. 5  Zfritézyvyjměteovlád[...]

 • Page 29

    Pr oblém Možnápříčina Řešení P otr avin y[...]

 • Page 30

  Pr oblém Možnápříčina Řešení Olej nebo tuk při fr ito vání nadměr ně pění. P otr [...]

 • Page 31

  31  Õnnitleme ostu puhul ja ter vitame Philipsi poolt! Selleks,[...]

 • Page 32

  Är ge laske õli või rasva vee ja/või jääga k okku puutuda, sest selle tulemusel võib õli võ[...]

 • Page 33

  Kuna õli ja r asv kaota vad oma soodsad omadused üsna kiiresti, peaksite õli või r asva regulaar[...]

 • Page 34

  11  V ajutagek or vi(1)käepidemelolevalevabastusnupulejapangekäepide[...]

 • Page 35

  Är ge frittige kor r aga suuri koguseid. Är ge ületage selle voldiku lõpus toiduainete tabelis t[...]

 • Page 36

  Sisemine nõu Eemaldata v lter Fr ittimiskor v Kor pus Hoidmine 1  Pangekõikosadtaga[...]

 • Page 37

  Häire Võimalikpõhjus Lahendus Enne fr itita va toidu kor vi panemist kontrollige , kas õli v?[...]

 • Page 38

  Häire Võimalikpõhjus Lahendus T er miline ohutuslüliti on aktiveeritud. T emper atuur iregula[...]

 • Page 39

  39  Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti isk or istili[...]

 • Page 40

  Pazite da v oda i/ili led ne dođu u kontakt s uljem ili mašću jer to izaziva jak o pr skanje ili [...]

 • Page 41

  Prepor učujemo da koristite ulje ili tekuću mast za prženje . P o mogućnosti kor istite biljno u[...]

 • Page 42

  10  SamoHD6147: P odesiteodgovarajućevrijemeprženja(vidiodjeljak “Tim[...]

 • Page 43

    Za pregled vremena pr ipremanja hrane i post[...]

 • Page 44

  8  Dijelov eisperitečistomvodomidobr oihosušite . Pr ovjeritejesuli?[...]

 • Page 45

  Pr oblem Mogućiuzrok Rješenje Ulje ili mast ne zagr ija va se dov oljno Osigur ač na regulator[...]

 • Page 46

  Pr oblem Mogućiuzrok Rješenje Filter nije u apar atu ili je oštećen. P osjetite web-str anicu[...]

 • Page 47

  47    Köszönjük, hogy Philips ter méket vásárolt! A Philips által [...]

 • Page 48

  Ügyeljen rá, hogy ne k erüljön víz vagy jég az olajba vagy zsírba, mer t ez erős fröcsögé[...]

 • Page 49

   Nek ev erjenösszekülönbözőolajakat[...]

 • Page 50

  Nesüssönegyszerrenagymennyiségek et.  T ekintsemegahasználatiutasít?[...]

 • Page 51

  7  Hely ezzebeakosaratazolajsütőbe. 8  Csukjaleafedelet. 9  Haszn[...]

 • Page 52

  5  V egyekiav ezérlőpaneltafűtőelemmelasütőbőléshelyezzesz?[...]

 • Page 53

  Pr obléma Lehetségesok Megoldás Nem sütötte elég ideig az ételt. A megfelelő sütési id?[...]

 • Page 54

  Pr obléma Lehetségesok Megoldás A felhasznált olaj- vagy zsírfajta nem megfelelő az élelmi[...]

 • Page 55

  55  Осы затты сатып алуыңызбен құттықтаймыз [...]

 • Page 56

  Бұл құрал тек үйде қолдануға арналған. Егер құрал дұры?[...]

 • Page 57

  3  Май/сұйықмайкестесіноқып, қуырғышқақанша?[...]

 • Page 58

  Тамағыңызды қандай температурамен қуыру керектігін а?[...]

 • Page 59

  2  Қақпақтыашуүшін, босатуиінінбасыңыз. (C?[...]

 • Page 60

  3  ҮйдежасалғанФранцузкартобыныдысқасалып, ?[...]

 • Page 61

  ?[...]

 • Page 62

  Келелімәселе Ықтималсебептер Шешім Қолданып жатқа[...]

 • Page 63

  Келелімәселе Ықтималсебептер Шешім Қауіпсіздік те[...]

 • Page 64

  64  Sveikiname Jus įsigijus mūsų gaminį ir sv eiki atvykę į „Philips“! K[...]

 • Page 65

  Būkite atsar gūs, kad vanduo ir / arba ledas nepatektų į aliejų ar riebalus, nes aliejus ar r i[...]

 • Page 66

  Patariame naudoti kepimo aliejų arba skystus kepimo taukus. Labiausiai tinka augalinis aliejus arba[...]

 • Page 67

  8  Atsargiaiįleiskitekrepšelįįskrudintuvę. Darnepanardinkitejoįa[...]

 • Page 68

  P astaba: Jei skrudintuvės dažnai nenaudojate , aliejų arba taukus patar iame išpilti. Laik ykit[...]

 • Page 69

  7  Išplaukitek orpusą, vidinįdubenį, dangtį, ltrąirkepimokr epš[...]

 • Page 70

  T riktis Galimapriežastis Sprendimas Nepakankamai ilgai skr udinote maistą. Norėdami sužinoti[...]

 • Page 71

  T riktis Galimapriežastis Sprendimas Nėr a ltro arba ltr as yra pažeistas. Apsilankykite[...]

 • Page 72

  72   Apsveicam ar pir kum u un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu [...]

 • Page 73

  Gata vojiet ēdienu, līdz tas kļūst zeltaini dz eltens, nevis tumšs vai brūns, un izņemiet sad[...]

 • Page 74

   Nekadnejaucietdažādaseļļasvaitaukutipu[...]

 • Page 75

  Vienareizēnecepietlieludaudzum upār tikas. Skatietšībukletabeigās[...]

 • Page 76

  7  Ievietojietgr ozucepšanasierīcē. 8  Aizverietvāku. 9  Pēclietošanas[...]

 • Page 77

  5  Noņemietvadībaspaneliunsildīšanaselementunocepšanasierīcesun?[...]

 • Page 78

    Pr oblēma Iespējamaisiemesls Risinājums Paga[...]

 • Page 79

  Pr oblēma Iespējamaisiemesls Risinājums Grozā ir pārāk daudz ēdiena. Nekad necepiet vienā[...]

 • Page 80

  80 Wpr owadz enie Gr atulujem y zakupu i witamy wśród użytko wników produktów Philips! Aby w pe[...]

 • Page 81

  Urządzenie to jest prz eznaczone wyłącznie do użytku domo wego. Używanie go w profesjonaln ych [...]

 • Page 82

  3  Ustalnapodsta wietabeliilośćoleju/tłuszczupotrzebnegodosmażenia[...]

 • Page 83

  Informacje na temat wymaganej temper atur y można znaleźć na opakowaniu żywności przeznacz onej[...]

 • Page 84

  3  Ostr ożniewyjmijkoszzfrytownicy . Aby usunąć nadmiar oleju lub tłuszczu, potrz[...]

 • Page 85

  Czyszcz enie Przedm yciemlubprzeniesieniemfr ytownicynależyodczekaćconajmn[...]

 • Page 86

    ?[...]

 • Page 87

  Pr oblem Pra wdopodobna przyczyna Rozwiązanie Olej lub inny tłuszcz nie jest już świeży . Zmie?[...]

 • Page 88

  Pr oblem Pra wdopodobna przyczyna Rozwiązanie Zadziałał wyłącznik bezpieczeństwa. Prawdopodobn[...]

 • Page 89

  89 Intr oducere Felicităr i pentr u achiziţie şi bun v enit la Philips! P entr u a benecia pe [...]

 • Page 90

  Obţineţi alimente prăjite aur ii în locul celor negre sau maro închis, cu restur i ar se! Nu pr[...]

 • Page 91

  4  Umpleţifriteuzacuulei, grăsimelichidăsauunturăsolidătopită[...]

 • Page 92

  4  Aşteptaţipânăcândledulpentrutemperaturăsestinge(dureazăcca. [...]

 • Page 93

  4  Puneţialimenteleprăjiteîntr -uncastronta petatcuhâr tieabsorbantă[...]

 • Page 94

  Nuscufundaţiniciodatăînapăşin uspălaţiniciodatăsubjetpanoul[...]

 • Page 95

    Dacă a veţi nevoie de inf or maţii sau[...]

 • Page 96

  Pr oblemă Cauzăposibilă Soluţie Uleiul sau grăsimea se revar să peste mar ginea friteuzei ?[...]

 • Page 97

  97  Поздравляем с покупкой продукции Philips! ?[...]

 • Page 98

  Смотровое стекло во время жарения нагревается: не прик[...]

 • Page 99

  3  Сверяясьсоспециальнойтаблицей, определите, [...]

 • Page 100

  3  Установитетерморегуляторнанеобходимоезнач[...]

 • Page 101

  3  Поистечениизаданноговременираздастсязву?[...]

 • Page 102

  ?[...]

 • Page 103

   1  Сноваполностьюсоберитефритюр?[...]

 • Page 104

  Проблема Возможнаяпричина Способырешения Масло ил[...]

 • Page 105

  Проблема Возможнаяпричина Способырешения Во время[...]

 • Page 106

  106  Gr atulujeme Vám ku kúpe a vitajte v spoločnosti Philips! Ak chcete využiť vš[...]

 • Page 107

  používate v rozpore s pokynmi v tomto návode, zár uka str atí platnosť a spoločnosť Philips [...]

 • Page 108

   Nikdynemiešajterôznetyp yolejaalebotukuanik[...]

 • Page 109

  Nesmažtev eľmiveľkédávkypotra vínsúčasne . Potr ebnéinformácienáj[...]

 • Page 110

  8 Zatvorte vek o. 9  P opoužitíodpojtezariadeniezosiete .  Poznámka: Ak fr i[...]

 • Page 111

  5  Odpojteovládacípanelsohr evnýmtelesomaodložtehonabezpečné?[...]

 • Page 112

     Pr oblém Možnápríčina Riešenie Sma[...]

 • Page 113

  Pr oblém Možnápríčina Riešenie Olej/tuk počas smaženia veľmi pení. P otr avin y obsahuj[...]

 • Page 114

  114  Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pr i Philipsu! Če želite popolnoma izk or [...]

 • Page 115

  P oskrbite , da olje ali maščoba ne pr ide v stik z v odo in/ali ledom, saj lahko v tem pr imer u [...]

 • Page 116

  Ker olje ali maščoba hitro izgubita svoje dobre lastnosti, ju morate redno menjati (po 10–12 upo[...]

 • Page 117

  Cvr tnik lahko uporabljate tudi brez nasta vitve časo vnika. 11  Pritisnitegumbzaspr os[...]

 • Page 118

  S hr ane previdno otresite čim v eč ledu in vode in jo nar ahlo obrišite , dokler ni pr imer no s[...]

 • Page 119

  Notr anja posoda Odstr anljivi lter Košar a za cvr tje Ohišje  ?[...]

 • Page 120

  T eža va Možnivzr ok Rešitev P oskrbite , da je olje ali maščoba do volj vroča, preden polo[...]

 • Page 121

  T eža va Možnivzr ok Rešitev Aktivir alo se je var nostno izklopno stikalo . Morda je pregorel[...]

 • Page 122

  122  Čestitamo vam na kupo vini i dobrodošli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti [...]

 • Page 123

  Namir nice pržite tako da postan u zlatno-žute , a ne tamne ili smeđe boje i uklonite zagorele os[...]

 • Page 124

   Nikadanemojtedamešaterazličitevrsteuljaili?[...]

 • Page 125

  6  Pritisniteručicuzaotvaranjedabisteotvorilipoklopac. P oklopacće?[...]

 • Page 126

  6  Ak oželitedaprestanetesaprženjem, pritisniteprekidačzauključiva[...]

 • Page 127

  3 P ovucite poklopac nagor e da biste ga skinuli sa aparata. 4  P odignitekorpuzaprženj[...]

 • Page 128

     Pr oblem Mogućiuzrok Rešenje Pržena h[...]

 • Page 129

  Pr oblem Mogućiuzrok Rešenje T okom prženja ulje ili mast se jako peni. Hr ana sadrži suviše[...]

 • Page 130

  130  Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо ?[...]

 • Page 131

  Цей пристрій призначений виключно для побутового вико[...]

 • Page 132

  4  Заповнітьфритюрницюолією, рідкимаборозто?[...]

 • Page 133

  4  Почекайте, покиіндикатортемпературизгасне?[...]

 • Page 134

  4  Засмаженіпродуктипокладітьупосудину, вик?[...]

 • Page 135

   Передтим, якчиститиабопереносити?[...]

 • Page 136

  ?[...]

 • Page 137

  Проблема Можливапричина Вирішення Тип олії чи жиру н[...]

 • Page 138

  Проблема Можливапричина Вирішення Було активовано з[...]

 • Page 139

  139[...]

 • Page 140

  140[...]

 • Page 141

  141 20[...]

 • Page 142

  142 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19[...]

 • Page 143

  143 21[...]

 • Page 144

  4222.001.9713.3[...]