Philips PFL7633D manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Go to page of

A good user manual

The rules should oblige the seller to give the purchaser an operating instrucion of Philips PFL7633D, along with an item. The lack of an instruction or false information given to customer shall constitute grounds to apply for a complaint because of nonconformity of goods with the contract. In accordance with the law, a customer can receive an instruction in non-paper form; lately graphic and electronic forms of the manuals, as well as instructional videos have been majorly used. A necessary precondition for this is the unmistakable, legible character of an instruction.

What is an instruction?

The term originates from the Latin word „instructio”, which means organizing. Therefore, in an instruction of Philips PFL7633D one could find a process description. An instruction's purpose is to teach, to ease the start-up and an item's use or performance of certain activities. An instruction is a compilation of information about an item/a service, it is a clue.

Unfortunately, only a few customers devote their time to read an instruction of Philips PFL7633D. A good user manual introduces us to a number of additional functionalities of the purchased item, and also helps us to avoid the formation of most of the defects.

What should a perfect user manual contain?

First and foremost, an user manual of Philips PFL7633D should contain:
- informations concerning technical data of Philips PFL7633D
- name of the manufacturer and a year of construction of the Philips PFL7633D item
- rules of operation, control and maintenance of the Philips PFL7633D item
- safety signs and mark certificates which confirm compatibility with appropriate standards

Why don't we read the manuals?

Usually it results from the lack of time and certainty about functionalities of purchased items. Unfortunately, networking and start-up of Philips PFL7633D alone are not enough. An instruction contains a number of clues concerning respective functionalities, safety rules, maintenance methods (what means should be used), eventual defects of Philips PFL7633D, and methods of problem resolution. Eventually, when one still can't find the answer to his problems, he will be directed to the Philips service. Lately animated manuals and instructional videos are quite popular among customers. These kinds of user manuals are effective; they assure that a customer will familiarize himself with the whole material, and won't skip complicated, technical information of Philips PFL7633D.

Why one should read the manuals?

It is mostly in the manuals where we will find the details concerning construction and possibility of the Philips PFL7633D item, and its use of respective accessory, as well as information concerning all the functions and facilities.

After a successful purchase of an item one should find a moment and get to know with every part of an instruction. Currently the manuals are carefully prearranged and translated, so they could be fully understood by its users. The manuals will serve as an informational aid.

Table of contents for the manual

 • Page 1

  Külastage Philipsit internetis: http://www .philips.com 42 – 47PFL7633D Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt: www .philips.com/welcome[...]

 • Page 2

  See informatsioon on korrektne kasutusjuhendi trükkimineku ajal. Värskeima informatsiooni saamiseks vaadake veebilehekülge: www .philips.com/welcome 51 MÄRKUSED[...]

 • Page 3

  50 MÄRKUSED 3 SISUKORD 1 Märkus ..............................................4 2 Oluline ...............................................5 3 T eieteleviisor.......................................7 4 Alustamine ..........................................9 5 T eleviisorikasutamine ...........................12 6 T eleviisorirohkematefunk[...]

 • Page 4

  1 MÄRKUS 4 2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V . Kõik õigused kaitstud. Detailset kirjeldust võib muuta ilma eelneva teatamiseta. Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V . või vastava omaniku omandid. Philips jätab endale õiguse igal ajal tooteid muuta, võtmata vastutust kohandada eelnevaid vastavaid tarvikuid. Käesolev[...]

 • Page 5

  48 10PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Pildigaseotudprobleemid HDMIühenduseprobleemid USBühenduseprobleemid Arvutiühenduseprobleemid LightGuide(valgusjuht)onsees,agapiltieiole Finetune T eleviisoreinäitaUSBseadmelolevaidmaterjale Audio-japildifaileeitaasesitatasujuvalt l [...]

 • Page 6

  2 OLULINE 6 Ekraanihooldus Keskkonnaalaneinfo l l Enne ekraani puhastamist eemaldage TV vooluvõrgust. Puhastage ekraani kuiva pehme riidega. Ärge kasutage ühtegi kodupuhastamiseks ette nähtud ainet, kuna see võib ekraani kahjustada. Vältimaks ekraani deformeerumist ja värvide tuhmumist, pühkige ekraanile sattunud veetilgalt võimaliku[...]

 • Page 7

  46 9 T EHNILISED ANDMED T ootespetsifikatsioonid-toetatud ekraaniresolutsioonid Märkus l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Arvuti formaadid Videoformaadid Antenni sisend: 75ohm coaxial (IEC75) T eleviisori süsteem: DVB COFDM 2K/8K Video taasesitus: NTSC, SECAM, P AL DVB T errestrial (vaadake riikide nimekirja televiis[...]

 • Page 8

  3 T EIE TELEVIISOR Kaugjuhtimispult 1. Standby 2. INPUT 3. VÄRVILISEDNUPUD 4. NA VIGA TSIOONINUPUD 5. TELETEXT 9. AMBILIGHT (puhkere iim) (sisend) Vasakult: Punane, roheline, kollane, sinine Üles , Alla , Vasakule , Paremale , OK (teletekst) B [ C þ q Q 6. MENU 7. PROGRAM+/ 8. VOLUME+/ (menüü) (programm) (helitugevus) – – ? 8 45[...]

 • Page 9

  44 8 SEADMETE ÜHENDAMINE 7. 8. MENU 1. MENU TV menu>Installation>Connections>AudioIn L/R 2. 3. 4. MENU 1. MENU TV menu>Installation>Decoder>Channel 2. 3. 4. 5. 6. MENU 1. MENU TV menu>Installation>Preferences>EasyLink 2. On Off Korrake protseduuri, kuni kõik seadmed [...]

 • Page 10

  2. 1. TVANTENNA Kasutades ristpeaga kruvikeerajat (ei ole kaasas), kruvige lahti neli kruvi, mis kinnitavad jala televiisori külge. Kasutage ainult sobivaid kruvisid (M6 32 tolliste mudelite jaoks, M8 kõikide teiste mudelite jaoks), et kinnitada VESA-ühilduv seinaklamber televiisoriga (kruvid ei ole kaasas). Otsige üles pesa televiisori taga[...]

 • Page 11

  42 8 SEADMETE ÜHENDAMINE KombineeritudDVDsalvestajaja digitaalressiiver EraldiolevadDVDsalvestajajaressiiver Selleks, et saada analoogkanaleid antenni kaudu ja salvestada saateid kombineeritud DVD salvestajale ja digitaalressiiverile, ühendage kaks antennikaablit ja üks SCART kaabel nii nagu näidatud: Selleks, et saada anal[...]

 • Page 12

  See peatükk aitab T eil kasutada oma televiisori peamisi funktsioone. Keerulisemate funktsioonide kohta lugege Peatükist 'T eleviisori rohkemate funktsioonide kasutamine' lk 18. Kuigi see televiisor tarbib väga vähe energiat puhkereþiimil olles, tarbib see siiski energiat nii kaua, kui toitejuhe on televiisori ja vooluvõrguga ühend[...]

 • Page 13

  40 8 SEADMETE ÜHENDAMINE S-Video-Heakvaliteet Ühend-Primaarnekvaliteet Analoogühendus, S-Video pakub paremat pildikvaliteeti kui ühendvideo. Kui ühendate oma seadme S-Videoga, siis ühendage S-Video kaabel televiisori S-Video ühenduspesasse. Lisaks peate ühendama seadmest Audio L/R kaabli televiisori küljel olevatesse puna[...]

 • Page 14

  5 T ELEVIISORI KASUTAMINE 14 T eletekstikasutamine Nõuanne Ambilightikasutamine Märkus 1. TELETEXT 2. 3. TELETEXT Previouschannel 1. AMBILIGHT 2. 1. MODE. 2. MODE 3. OK Vajutage kaugjuhtimispuldil . Kaugjuhtimispuldiga lehekülje valimine: Vajutage uuesti , et teletekst välja lülitada. Vajutage , et naasta eelnevalt vaadatud lehekülje[...]

 • Page 15

  Ühendusteülevaade T agumisedühendused Külgmisedühendused Sõltuvalt T eie televiisori mudelist on saadaval kaks või kolm HDMI sisendühenduspesa. 1. EXT1 2. EXT2 3. EXT3 4. SPDIFOUT 5. AUDIOOUTL/R 6. TVANTENNA 7. HDMI1/2/3 8. AUDIOIN 9. Headphones 10. AUDIOL/R 11. VIDEO 12. S-VIDEO 13. USB 14. HDMI 15. C[...]

 • Page 16

  6 T ELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE 16 T eleviisorimenüüdekasutamine Ekraanipõhiste menüüdega saate seadistada oma televiisorit, kohandada pildi, heli ja Ambilighti seadistusi ja kasutada lisavõimalusi. See osa annab ülevaate ja kirjeldab, kuidas menüüdes navigeerida. Peamenüü nägemiseks vajutage kaugjuhtimispuldil . Me[...]

 • Page 17

  36 7 KANALITE INSTALLEERIMINE Analoogkanalitäpsemseadistamine 1. MENU TV menu>Installation>Channelinstallation> Installationupdate Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige . l Startnow (alusta nüüd) on esile tõstetud. Kui leitud kanali vastuvõtt ei ole piisavalt hea, siis kohandage vastuvõttu. Vajutage kaug[...]

 • Page 18

  18 6 T ELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE Kiireligipääsumenüü l l l l l l l Audiolanguage Subtitlelanguage Subtitle Pictureformat Equalizer Clock (Audio keele valimine) (Subtiitrite keele valimine) (Subtiitrid) (Pildiformaat) (Ekvalaiser) (Kell) T e käite läbi mitu erinevat seadistust. Lõpus küsitakse, kas soovite [...]

 • Page 19

  34 Esmakordsel televiisori sisselülitamisel valisite T e televiisori menüü keele ning kõik saadaolevad tele- ja digitaalraadiokanalid (kui olid olemas) salvestati. See peatükk aitab T eid, kui peate vajalikuks kanalid uuesti installeerida, või tahate lihtsalt saada rohkem teada kanalite installeerimise kohta. Kanalite uuesti installeerimine m[...]

 • Page 20

  20 6 T ELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE Arukateseadistustekasutamine Pildiformaadimuutmine l l l l l l l (praegune) (standard) (elujõuline) (film) (Automaatformaat) (Mitte arvuti jaoks) Super zoom (Supersuurendus) (Mitte HD jaoks) Current Standard Vivid Movie Autoformat 4:3 (Mitte HD jaoks) Lisaks käsitsi pildiseadistuste[...]

 • Page 21

  32 6 T ELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE Muusikakuulamine Muusikaseaded Slaidiesitlustaustamuusikaga Kontrolligeomapraegusttarkvaraversiooni Kontrollige,kastarkvarauuendusedon saadaval T arkvarauuendamine(digitaalülekanne) l l l l l l l l (Ei detailidele / rohkem detaile) (Korda lugu/kõiki) (Juhu[...]

 • Page 22

  22 6 T ELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE Heliseadistustereguleerimine l l l l l l l l l l l l l l l Equalizer Standard Speech Multimedia Music Helitugevus Balance Audiolanguage DualI/II Mono/Stereo Surroundmode Headphonevolume Automaticvolumelevelling Deltavolume Autosurround (Ekvalaiser) (standard) (kõne) (m[...]

 • Page 23

  30 6 T ELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE 7 On Onduringmute 8 Features OK 1. MENU TV menu>Features>Subtitle 2. 3. On Onduringmute 4. Features OK Installation 1. MENU TV menu>Features>Subtitlelanguage 2. 3. 4. OK. . Vajutage või , et valida (subtiitreid näidatakse alati) või (subtiitre[...]

 • Page 24

  24 6 T ELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE Shop(kaupluse)võiHome(kodu) reþiimimuutmine Edasijõudnuteleteletekstiomaduste kasutamine 1. MENU TV menu>Installation>Preferences>Location 2. Location 3. Vivid 4. OK 5. MENU 1. TELETEXT 2. 3. 1. TELETEXT 2. INFO 3. 4. OK 1. 2. 3. TELETEXT 1. TELETEX[...]

 • Page 25

  28 6 T ELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE 2. MENU 3. 4. 5. 6. OK 7. GUIDE 1. MENU TV menu>Features>Sleeptimer 2. 3. 4. OK 1. MENU TV menu>Features>Ontimer 2. 3. 4. OK 5. MENU Ontimer Off 1. MENU TV menu>Features>Set/Changecode 2. 3. Vajutage kaugjuhtimispuldil . Ekraanile ilm[...]

 • Page 26

  26 6 T ELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE Lemmikutenimekirjaloomine Nõuanded Vaadake kas (kõikide kanalite) nimekirja või koostage lemmikute nimekiri T eie enda eelistatud telekanalite ja raadiojaamadega. Iga T eie pereliige võib koostada oma Lemmikute nimekirja. Vajutage kaugjuhtimispuldil . Alternatiivselt võite vajutada ja [...]