Nikon VT470 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Go to page of

A good user manual

The rules should oblige the seller to give the purchaser an operating instrucion of Nikon VT470, along with an item. The lack of an instruction or false information given to customer shall constitute grounds to apply for a complaint because of nonconformity of goods with the contract. In accordance with the law, a customer can receive an instruction in non-paper form; lately graphic and electronic forms of the manuals, as well as instructional videos have been majorly used. A necessary precondition for this is the unmistakable, legible character of an instruction.

What is an instruction?

The term originates from the Latin word „instructio”, which means organizing. Therefore, in an instruction of Nikon VT470 one could find a process description. An instruction's purpose is to teach, to ease the start-up and an item's use or performance of certain activities. An instruction is a compilation of information about an item/a service, it is a clue.

Unfortunately, only a few customers devote their time to read an instruction of Nikon VT470. A good user manual introduces us to a number of additional functionalities of the purchased item, and also helps us to avoid the formation of most of the defects.

What should a perfect user manual contain?

First and foremost, an user manual of Nikon VT470 should contain:
- informations concerning technical data of Nikon VT470
- name of the manufacturer and a year of construction of the Nikon VT470 item
- rules of operation, control and maintenance of the Nikon VT470 item
- safety signs and mark certificates which confirm compatibility with appropriate standards

Why don't we read the manuals?

Usually it results from the lack of time and certainty about functionalities of purchased items. Unfortunately, networking and start-up of Nikon VT470 alone are not enough. An instruction contains a number of clues concerning respective functionalities, safety rules, maintenance methods (what means should be used), eventual defects of Nikon VT470, and methods of problem resolution. Eventually, when one still can't find the answer to his problems, he will be directed to the Nikon service. Lately animated manuals and instructional videos are quite popular among customers. These kinds of user manuals are effective; they assure that a customer will familiarize himself with the whole material, and won't skip complicated, technical information of Nikon VT470.

Why one should read the manuals?

It is mostly in the manuals where we will find the details concerning construction and possibility of the Nikon VT470 item, and its use of respective accessory, as well as information concerning all the functions and facilities.

After a successful purchase of an item one should find a moment and get to know with every part of an instruction. Currently the manuals are carefully prearranged and translated, so they could be fully understood by its users. The manuals will serve as an informational aid.

Table of contents for the manual

 • Page 1

  Bärbar pr ojektor VT670/VT570/VT470/VT47 Bruksanvisning[...]

 • Page 2

  i V iktig information Säkerhetsför eskrifter Försiktighetsmått Läs denna bruksanvisning nogg rant innan du börjar använda din NEC-projektor VT670/VT570/VT470/VT47, och förvara den nära till hands för fr amtida bruk. Ser ienumret finns på undersidan av din projektor . Antec kna det här : FÖRSIKTIGT För att helt bryta strömförsörjnin[...]

 • Page 3

  ii V iktig information V iktiga säkerhetsinstruktioner Säkerhetsinstruktionerna är till för att projektor n ska få en lång livslängd och för att förhindra brand och elskador . Läs dem noga och följ varningste xterna. Installation 1. För bästa resultat bör projektorn användas i mörker . 2. Ställ projektorn på ett plant, jämnt och [...]

 • Page 4

  iii V iktig information Försiktighetsmått mot brand och elstötar 1. Se till att v entilationen är tillräcklig och att v entilationshålen inte är block erade för att förhindra att värme genereras i projektorn. Lämna minst 10 cm mellanrum mellan projektor n och omgivande väggar . 2. Förhindra att främmande föremål såsom gem och pappe[...]

 • Page 5

  iv Byta lampa • För att byta lampan följer du an visningar na på sid 53 . • Byt lampan när meddelandet “Lampan har uppnått rekommenderad livslängd, vänlig en ersätt denna med en ny . ” visas.Om du f or tsätter att använda lampan efter att den har nått slutet a v sin för väntade livslängd kan den e xplodera så att lamphuset b [...]

 • Page 6

  v Innehållsförteckning V iktig information ................................................................................. i 1. Inledning ............................................................................................ 1  V ad finns i för packningen? ...............................................................................[...]

 • Page 7

  vi Innehållsförteckning 4. Behändiga funktioner .................................................................. 33  Stänga av ljud och bild ............................................................................................... 33  F r ysa en bild (endast VT670/VT470) ............................................................[...]

 • Page 8

  1  V ad finns i förpackningen? K ontrollera att för packningen innehåller alla delar enligt för teckningen. Kontakta din återförsäljare om det saknas några delar . Spara originalför packningen och allt emballagematerial om du någon gång skulle behöv a skicka iväg din projektor . Z O O M F O C U S SELECT LA M P S TA TUS POW ER V IDE [...]

 • Page 9

  2 1. Inledning  Intr oduktion till pr ojektor n Detta avsnitt innehåller en presentation a v din nya projektor VT670/VT570/VT470/VT47 samt en beskrivning av de olika funktioner na och k ontrollerna. T ack för ditt val av projektorn VT670/VT570/VT470/VT47 VT670/VT570/VT470/VT47 är en av de bästa projektorer som finns att köpa idag. VT670/VT5[...]

 • Page 10

  3 OBSERVERA: Följande kompositvideostandarder gäller: NTSC: U.S.TV-standar d för video i USA och Kanada. P AL: TV-standard som används i Västeuropa. P AL-N: TV-standard som används i Argentina, Paraguay och Uruguay . P AL-M: TV-standard som används i Brasilien. P AL60: TV-standard som används för NTSC-avspelning på P AL TV-apparater . SEC[...]

 • Page 11

  4 1. Inledning  Namn på pr ojektorns delar ZOOM F O C U S SEL E CT L A M P S T A T U S P O W E R V ID E O S - V ID E O C O M P U T E R - 1 C O M P U T E R -2 O N / S T A N D B Y A U T O A D J . AC IN ZOOM F OCU S S E LECT LAM P STATUS PO W ER VIDEO S-VIDEO CO MPUTER-1 COM PUTER-2 ON/STAND BY AUTO ADJ. AUDIO OUT S-VIDEO IN COMPUTER 1 IN COMPUTER[...]

 • Page 12

  5 1. Inledning Endast VT670 och VT470 Fästa det medföljande bärhandtaget Du kan bära projektorn i det medföljande bärhandtaget genom att fästa det på projektorn. För att fästa det medföljande bärhandtaget använder du den medföljande spårskruvmejseln och de två skruvarna. Placera ett mjukt tyg på arbetsytan innan du vänder på proj[...]

 • Page 13

  6 1. Inledning Ovansida LAMP STATUS POWER VIDEO AUTO ADJ. S-VIDEO COMPUTER-1 COMPUTER-2 AUTO ADJ. COMPUTER ON/STAND BY SELECT 12 13 10 2 3 4 11 15 6 7 7 8 9 8 1. PO WER-tangent (ON / ST AND BY) ( ) Använd den här tangenten för att slå på och a v strömmen när apparaten är ansluten till elnätet och ställd i standb y-läge. Håll in den här[...]

 • Page 14

  7 1. Inledning AUDIO OUT AUDIO S-VIDEO IN COMPUTER 2 IN VIDEO IN COMPUTER 1 IN MONITOR OUT PC CONTROL L/MONO R AUDIO L/MONO R AUDIO AUDIO S-VIDEO IN VIDEO IN COMPUTER IN MONITOR OUT PC CONTROL L/MONO R AUDIO 4 1 32 5 4 1 3 2 5 Funktioner på anslutningspanelen 1. COMPUTER 1- och 2-ingång / K omponentingång (15- polig mini D-Sub) (En COMPUTER-port[...]

 • Page 15

  8 1. Inledning  Namn på fjärrkontr ollens delar OBSERVERA: Om du använder en Macintosh-dator , kan du antingen klicka på MOUSE R-CLICK eller MOUSE L-CLICK för att aktivera musen. 1. Infrarödsändare Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på projektorkåpan. 2. PO WER ON-tangent Om projektorn är ansluten till elnätet kan du sä[...]

 • Page 16

  9 15. COMPUTER 1/2-tangent Tr yck på den här tangenten för att välja ingången COMPUTER 1 eller 2 (eller komponent). 16. A UTO ADJ .-tangent Använd den här tangenten för att juster a en RGB- källa för att uppnå bästa möjliga bild. Se sid 31 . 17. V OLUME-tangent (+) (–) Tr yck på (+) för att höja ljudstyrkan och på (–) för att [...]

 • Page 17

  10 1. Inledning 30 ° 30 ° 30 ° 30 ° Försiktighetsmått när du använder fjärrkontr ollen • Handskas försiktigt med fjärrkontrollen. •T orka genast av fjärrkontrollen om den b lir våt. • Undvik överdriv en värme eller fukt. •T a ur batterier na om du inte räknar med att använda fjärrk ontrollen under en längre tid. • Stäl[...]

 • Page 18

  11 1. Inledning SOURCE PIC-MUTE POWER ASPECT SELECT 3 6 4 2 1 8 7 5 9 För VT570/VT47 1. Infrarödsändare Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på projektorkåpan. 2. MENU-tangent Visar menyn för div erse inställningar och lägen. 3. SELECT 왖왔왗왘 / Ljudstyrketangenter 왖왔 :A n vänd dessa tangenter för att välja alternati[...]

 • Page 19

  12 1. Inledning CR2025 CR2025 30 ° 30 ° 30 ° 30 ° Försiktighetsmått när du använder fjärrkontr ollen • Handskas försiktigt med fjärrkontrollen. •T orka genast av fjärrkontrollen om den b lir våt. • Undvik överdriv en värme eller fukt. •T a ut batteriet om du inte tänker an vända fjärrkontrollen under en längre period. •[...]

 • Page 20

  13 Det här avsnittet beskriv er hur du installerar din projektor och hur du ansluter video- och audiokällor . 2. Installation och anslutningar  Placering av pr ojektor n och duken Välja en plats (VT670/VT570/VT470) Ju längre projektorn befinner sig från duken eller väggen desto större b lir bilden. Den minsta bildstorleken är ungefär 21[...]

 • Page 21

  14 2. Installation och anslutningar Välja en plats (VT47) Ju längre projektorn befinner sig från duken eller väggen, desto större blir bilden. Den minsta bildstorleken är ungefär 25 tum (0,64 m), diagonalt mätt, när projektorn är ungefär 23 tum (0,6 m) från väggen eller duken. Den största bildstorleken är ungefär 300 tum (7,6 m) nä[...]

 • Page 22

  15 2. Installation och anslutningar Linsens mittlinje Projiceringsvinkel ( 움 ) Projiceringsavstånd (C) Dukens mitt Dukens diagonal Dukens bredd Dukens höjd Dukens nederkant (B) (D) A C I N Projiceringsavstånd och dukstorlek Följande visar rätt inbördes förhållanden mellan projektorn och duken. Använd tabellen för att bestämma placering[...]

 • Page 23

  16 2. Installation och anslutningar V ARNING *T akmontering av projektor n måste utföras a v en kv alificerad tekniker . Kontakta din NEC-återförsäljare för närmare information. * Försök inte att själv montera projektorn. •A nv änd projektor n bara på ett stabilt, jämnt underlag. Om projektorn faller i golv et finns det risk för per[...]

 • Page 24

  17 2. Installation och anslutningar  Göra anslutningar OBSERVERA: Vid användning av en bärbar PC, ska du koppla ihop projektorn och datorn innan du sätter på datorn. I de flesta fall kan signalen inte sändas ut från RGB-utgången om inte den bärbara datorn har satts på efter att den har anslutits till projektorn. * Om skärmen blir blan[...]

 • Page 25

  18 OBSERVERA: Projektorn är inte kompatibel med videoavkodade utsignaler från switcharna NEC ISS-6020 eller ISS-6010. OBSERVERA: Bilden kan återges felaktigt om du spelar upp en Video- eller S-Videokälla via en rasteromvandlare (scan converter) som säljs separat. Detta beror på att projektorn i grundinställningen behandlar en videosignal som[...]

 • Page 26

  19 2. Installation och anslutningar Ansluta en extern skärm MONITOR OUT AUDIO AC IN AUDIO OUT MONITOR OUT PC CONTROL AUDIO S-VIDEO IN COMPUTER 2 IN VIDEO IN COMPUTER 1 IN AUDIO L/MONO R AUDIO L/MONO R MONITOR OUT Du kan ansluta en separat, e xter n skär m till projektorn för att samtidigt se den projicerade analoga RGB-bilden på skärmen. Gör [...]

 • Page 27

  20 AUDIO IN LR AUDIO OUT L R Component YC b C r AC IN AUDIO OUT MONITOR OUT PC CONTROL AUDIO S-VIDEO IN COMPUTER 2 IN VIDEO IN COMPUTER 1 IN AUDIO L/MONO R AUDIO L/MONO R COMPUTER 1 IN AUDIO AUDIO S-VIDEO IN VIDEO IN COMPUTER IN MONITOR OUT PC CONTROL L/MONO R COMPUTER IN AUDIO 2. Installation och anslutningar Du kan ansluta projektorn till en D VD[...]

 • Page 28

  21 2. Installation och anslutningar AUDIO IN LR AUDIO OUT L R VIDEO OUT S-VIDEO VIDEO AC IN AUDIO OUT MONITOR OUT PC CONTROL AUDIO S-VIDEO IN COMPUTER 2 IN VIDEO IN COMPUTER 1 IN AUDIO L/MONO R AUDIO L/MONO R S-VIDEO IN VIDEO IN AUDIO AUDIO Ansluta din videobandspelar e eller laser disc-spelare S-videokabel (medföljer ej) Videokabel (medföljer ej[...]

 • Page 29

  22 2. Installation och anslutningar A C IN ZOOM F O CU S SE LECT L A M P S TA T U S P O W E R V ID E O S -V ID E OC O M P U TE R -1 C O M P U T E R -2 O N / S T A N D B Y AUT O ADJ. AUDIO OUT S-VIDEO IN COMPUTER 1 IN COMPUTER OUT PC CONTROL AUDIO AUDIO COMPUTER 2 IN VIDEO IN AUDIO L/MO NO R AUDIO L/MONO R Ansluta den medföljande nätkabeln Anslut [...]

 • Page 30

  23 3. Pr ojicera en bild (Enkel användning) Det här avsnittet beskriv er hur du sätter på projektorn och visar en bild på duken.  Sätta på pr ojektor n OBSERVERA: •P r ojektor n har två strömbrytare: en huvudströmbr ytare och en POWER (ON/ST ANDBY)-tangent (POWER ON och OFF på fjärrkontrollen till VT670/VT470 och POWER på fjärrko[...]

 • Page 31

  24 3. Pr ojicera en bild (Enkel användning) Anmärkning angående startskärmen (Huvudskärm för val av språk) När du sätter på projektorn för första gången får du upp star tmenyn. I denna meny kan du välja ett av 8 men yspråk. Följ stegen nedan för att välja ett menyspråk: 1. An vänd tangenten SELECT 왖 eller 왔 för att välja [...]

 • Page 32

  25 3. Pr ojicera en bild (Enkel användning)  Välja källa (Sour ce) Välja dator - eller videokälla VIDEO S-VIDEO COMPUTER-1 COMPUTER-2 LAMP STATUS POWER AUTO ADJ. ON/STAND BY SELECT VOLUME L-CLICK MOUSE R-CLICK AUTO ADJ. ASPECT HELP FREEZE PICTURE S-VIDEO VIDEO COMPUTER 1 2 OBSERVERA: Sätt på datorn eller videobandspelaren som anslutits ti[...]

 • Page 33

  26 3. Pr ojicera en bild (Enkel användning) A utomatisk signaldetektering Håll SOURCE-tangenten intr yckt i minst 1 sekund, och projektorn söker efter nästa tillgängliga ingångskälla. V arje gång du håller SOURCE- tangenten intryckt i minst 1 sekund, växlar källan enligt följande: VT570 Dator 1 → Dator 2 → Video → S-Video → Dato[...]

 • Page 34

  27 3. Pr ojicera en bild (Enkel användning) Se till att projektorn står på ett plant och jämnt underlag, samt att den är vänd r akt mot duk en. L yft upp projektorns framkant för att justera bilden i höjdled. * Om bilden inte visas fyrkantig på duken, kan du an vända keystonefunktionen för att k orr igera den. Se sid 29 .  Justera bil[...]

 • Page 35

  28 3. Pr ojicera en bild (Enkel användning) A C I N Z O O M F O C U S ZOO M F O C U S F O C U S ZOOM A C I N Z O O M F O C U S F O C U S Fokusering Använd FOCUS-ringen för att f okusera. Zoom VT670/VT570/VT470 An vänd zoomspak en för att finjustera bildstorleken på duken. VT47 Använd knappen för digital z oom på projektorkåpan för att f?[...]

 • Page 36

  29  Keystonekorrigering Automatisk keystonekorrigering Funktionen för automatisk k eystonek orriger ing korrigerar den v er tikala distorsionen hos en projicerad bild på skärmen. Det krävs inga särskilda åtgärder . Placera bara projektorn på en plan yta. Observera att den v er tikala keystone vinkeln kan k orrigeras mellan 30 grader upp?[...]

 • Page 37

  30 3. Pr ojicera en bild (Enkel användning) 5. T ryck på MENU-tangenten för att stänga menyn. OBSERVERA: Du kan spara ändringarna med Keystone Spara-funktionen när du stänger av projektorn. Se sid 42 .[...]

 • Page 38

  31 3. Pr ojicera en bild (Enkel användning)  Automatisk optimering av RGB-bild Bildjustering med Autokalibrering A utomatisk optimering a v RGB-bild Tr yck på A UTO ADJ .-tangenten för att optimera en RGB-bild automatiskt. [Dålig bild] [Normal bild] Tr yck på A UT O ADJ.-tangenten för att finjustera bilden från datorn eller ta bor t ev en[...]

 • Page 39

  32  Stänga av pr ojektorn Gör så här för att stänga av pr ojektorn: 3. Pr ojicera en bild (Enkel användning) LAMP STATUS POWER VIDEO AUTO ADJ. S-VIDEO COMPUTER-1 COMPUTER-2 ON/STAND BY SELECT POWER SOURCE PIC-MUTE ASPECT SELECT L-CLICK ENTER EXIT MENU UP MAGNIFY PAGE OFF POWER ON PIC-MUTE DOWN R-CLICK Tr yck för st på PO WER (ON/ST AND [...]

 • Page 40

  33 4. Behändiga funktioner 쐃 Stänga av ljud och bild Tr yck på PIC-MUTE-tangenten för att stänga a v både bild och ljud tillfälligt. T r yck en gång till när du vill få tillbaka bild och ljud. ENTER EXIT MENU UP MAGNIFY PAGE OFF POWER ON PIC-MUTE DOWN SOURCE PIC-MUTE SELECT 쐇 Frysa en bild (endast VT670/VT470) Fr ys bilden genom att t[...]

 • Page 41

  34 4. Behändiga funktioner  Använda fjärrmusmottagar en (endast VT670/VT470) Med hjälp av fjärrmusmottagaren kan du styra m usfunktioner na på din dator från fjärrkontrollen. Detta är myck et användbart när du klickar dig fram i datorgenererade presentationer . Ansluta fjärrmusmottagaren till din dator Om du vill an vända fjärr mus[...]

 • Page 42

  35  Använda menyerna OBSERVERA: Skärmmenyn visas inte alltid korrekt när rörliga videobilder projiceras med radsprång (interlace). 1. T ryck på MENU-tangenten på fjärrkontr ollen eller projektorkåpan för att visa men yn. 5. Använda skärmmenyn ENTER EXIT UP MAGNIFY PAGE OFF POWER ON PIC-MUTE DOWN MENU SOURCE PIC-MUTE SELECT 2. T ryck [...]

 • Page 43

  36 5. Använda skärmmenyn 4. An vänd SELECT 왖왔 -tangenterna på fjärrkontrollen eller pr ojektorn för att välja det alternativ du vill justera eller ställa in. ENTER EXIT MENU UP MAGNIFY PAGE OFF POWER ON PIC-MUTE DOWN SOURCE PIC-MUTE SELECT 5. Justera nivån eller aktivera/a vaktivera det v alda alternativet med SELECT -tangenterna 왗 -[...]

 • Page 44

  37 5. Använda skärmmenyn 쐇 Menykomponenter Markering Titel Skjutreglage Återstående tid för Off Timer (avstängningstimern) Källa Radioknapp Fylld trekant Bockmarkering Flik Te r mometersymbol Nyck elsymbol Menyfönstren och dialog rutor na består vanligtvis a v följande komponenter: T itel .......................................... Visar[...]

 • Page 45

  38 쐋 Förteckning över menypunkter 5. Använda skärmmenyn Bildjustering Väggfärg A v , Svart tavla, Ljusgul, Ljusgrön, Ljusb lå, Himmelsblå, Ljusrosa, Rosa Bildhantering Presentation, Video, Film, Gr afik, sRGB Användare Basinställning Presentation, Video , Film, Grafik, sRGB Gamma-k orriger ing Dynamisk, Svar t detaljerad, Naturell Ljus[...]

 • Page 46

  39 5. Använda skärmmenyn OBSERVERA: Vissa menyalternativ kan inte användas för samtliga ingångskällor . Grundinst. F abriksinställning Aktuell signal All data Nollställ filterbruk Nollställ lamp-timräknare Inf ormation Sida1 Återstående lamptid, Lamp-timmätare, Filteran vändning, Projektoranvändning BIOS-version, Firmware-v ersion, D[...]

 • Page 47

  40 5. Använda skärmmenyn 쐏 Menybeskrivningar & -funktioner [Bildjustering] Använda korrigering av bakgrundsfärg [Väggfärg] Med den här funktionen kan du snabbt anpassa bakgrundsfärgen när dukmaterialet inte är vitt. Du kan välja bland följande åtta alternativ . • A v • Svart tavla • Ljusgul • Ljusgrön • Ljusblå • Hi[...]

 • Page 48

  41 5. Använda skärmmenyn OBSERVERA: När “sRGB”, “Grafik”, “Video” eller “Film” har valts kommer ljusstyrkan att försvagas något jämfört med värdet i “Presentation”. Detta är inget tecken på fel. J ustera An vändare (avser “An vändare”) Om du väljer an vändarjusterad förinställning (“Användare”) visas und[...]

 • Page 49

  42 5. Använda skärmmenyn 쐄 Menybeskrivningar & -funktioner [Bildalternativ] Aktivera automatisk keystone [Auto Keystone] Denna funktion gör att projektorn själv kan känna av lutningen och korrigera den v er tikala distorsionen automatiskt. För att aktiv era A uto K eystone-funktionen väljer du “På”. Korrigera vertikal keystonedist[...]

 • Page 50

  43 5. Använda skärmmenyn Justera bildens vertikala position [Läget Cinema] (endast för Bio) Med denna funktion kan du justera bildpositionen i höjdled när du tittar på videomaterial och valt Bio som bildförhållande. När “Bio” har v alts under “Bildförhållande”, visas bilden med svarta kanter överst och nederst. Du kan justera p[...]

 • Page 51

  44 5. Använda skärmmenyn Välja menyspråk [Språk] Du kan välja något av 21 språk för skärmanvisningar . Välja menyfärg [Menyfärgval] Du kan välja mellan två olika alternativ för menyfärg: Färg eller Monokrom. Välja Menyvisningstid [Menydisplaytid] Med detta alternativ kan du välja hur länge projektor n skall vänta innan menyern[...]

 • Page 52

  45 5. Använda skärmmenyn 쐆 Menybeskrivningar & -funktioner [A vancerat] Säkerhet Ett nyc kelord kan ställas in för din projektor för att undvika att obehöriga använder menyn. När ett nyck elord är inställt kommer Nyc kelord-inmatningsskärmen att visas då projektor n sätts på. Om inte rätt ord matas in kan projektor n inte anv?[...]

 • Page 53

  46 5. Använda skärmmenyn 3. Skriv in samma kombination med SELECT -tangenterna 왖왔왗왘 och tryck på ENTER-tangenten. V erifieringsskärmen visas. 4. Välj “Ja” och tryck på ENTER-tangenten. Säkerhetsfunktionen har aktiverats. Så här av aktiverar du säkerhetsfunktionen: 1. Välj [Av ancerat] → [Säkerhet] och tryc k på tangenten [...]

 • Page 54

  47 5. Använda skärmmenyn A vaktivera kontr ollpanelens knappar [Knapp på höljet] Med den här funktionen aktiver ar eller av aktiverar du k ontrollpanelens lås. OBSERVERA: • Kontrollpanelens lås påverkar inte fjärrkontrollen eller PC-kommandofunktionerna. • När kontrollpanelens knappar inte är låsta, aktiverar du låset genom att hå[...]

 • Page 55

  48 5. Använda skärmmenyn (A vancerat sida 2) Aktivera strömbesparing [Strömbesparing] När detta alternativ är på och det inte förekommer någon insignal på f em minuter eller läng re, stänger projektorn av sig själv . Sätta på brusreduceringsfunktionen [Brusr educering] (kan inte an vändas med video och S- videosignaler) Minskar vide[...]

 • Page 56

  49 5. Använda skärmmenyn [F as] (endast tillgängligt för RGB- och HDTV -signaler) Använd detta alternativ för att justera kloc kfasen eller minska videobruset, punktinterf erensen eller överhörningen. (Detta märks genom att en del av bilden v erkar skimra.) J uster a inte “F as” förrän “Kloc ka” har justerats . Denna justering g?[...]

 • Page 57

  50 5. Använda skärmmenyn 쐎 Menybeskrivningar & -funktioner [Grundinst.] Återgå till fabriksinställningar [Fabriksinställning] Med f abriksinställningsfunktionen kan du ändra justeringar och inställningar till de fabriksinställda värdena. [Aktuell signal] Återställer alternativ och inställningar för den aktuella signalen till fa[...]

 • Page 58

  51 6. Underhåll Z O O M F O CU S S E L E C T L A M P S T A T U S P O W E R V ID E O S -V ID E O C O M P U T E R -1 C O M P U T E R -2 O N /S T A N D B Y A U T O A D J . I det här a vsnittet beskrivs de enkla underhållsprocedurer som behöver utföras vid lampb yte och filterrengör ing.  Rengöra eller byta filtr et Skumgummit i luftfiltret s[...]

 • Page 59

  52 6. Underhåll 3. Sätt tillbaka filterkåpan. OBSERVERA: Tvätta inte filtret med tvål och vatten. Tvål och vatten skadar filtermembranet. T orka av damm och smuts från projektorkåpan innan du byter filtret. Undvik damm och smuts under själva filterbytet. OBSERVERA: När du byter lampan gör du klokt i att även byta filtret. Filtret finns [...]

 • Page 60

  53 쐋 Byta lampa När lampan har an vänts mer än 2.000 timmar (upp till 3.000 timmar i Eko-läge) eller mer , kommer LAMP-indikator n på kåpan att blinka rött och ett meddelande “Lampan har uppnått rekommenderad livslängd, vänligen ersätt denna med en n y . ” visas. Äv en om lampan fortfar ande fungerar , måste den bytas ut efter 2.[...]

 • Page 61

  54 3. Lossa de två skruvarna som håller lamphuset med phillips-skruvmejseln tills den går lätt. De två skruvarna kan inte tas loss från lamphuset. F atta lamphuset och dra upp det. 6. Underhåll OBSERVERA: Det finns en säkerhetsspärr som förhindrar elektrisk stöt. Försök inte att sätta spärren ur funktion. 4. Sätt i ett nytt lamphus [...]

 • Page 62

  55 6. Underhåll 6. Välj slutligen menyn → [Grundinst.] → [Nollställ lamp-timräknare] för att åter ställa lamptiden. OBSERVERA: När lamptiden överskrider 2100 timmar (upp till 3100 timmar i Eko-läge) kan projektorn inte slås på och menyerna visas inte. Om detta skulle hända gör du följande i standby-läge för att radera värdena [...]

 • Page 63

  56 7. Appendix  Felsökning I det här avsnittet beskrivs hur du åtgärdar prob lem som kan uppkomma under installation och an vändning av projektorn. Indikatormeddelanden Driftindikator (POWER) Indikatorläge Projektorläge Anmärkning Av Blinkar Fast sken Grön Orange Grön Orange 0,5 sek På, 0,5 sek Av 2,5 sek På, 0,5 sek Av 0,5 sek På, [...]

 • Page 64

  57 7. Appendix V anliga problem & lösningar (Se även “Dr ift-/status-/lampindikator” på sid 56 .) Projektorn går inte igång Projektorn stängs av Ingen bild Bilden blir plötsligt mörk Färgtonen eller färgrenheten är onormal Bilden är inte fyrkantig Bilden är oskarp Bilden rullar i höjdled, sidled eller bådadera Fjärrkontrolle[...]

 • Page 65

  58 7. Appendix Om ingen bild visas, eller om den inte visas korrekt. • Tillslagning av projektorn och PC:n. Anslut RGB-kabeln mellan projektorn och dator n innan du slår på datorn. Vissa bärbara PC sänder inte ut någr a signaler om du inte först anslutit projektor eller skärmen. OBSERVERA: Du kan kontrollera den aktuella signalens horisont[...]

 • Page 66

  59 7. Appendix  Specifikationer Det här avsnittet innehåller teknisk inf or mation om prestandan hos din projektor VT670/VT570/VT470/VT47. Modellnummer VT670/VT570/VT470/VT47 Optik LCD-panel 0,7" p-Si TFT aktiv matris (med Micro Lens Array endast på VT670) Upplösning VT670/VT570: 1024  768 pixel* äkta, upp till UXGA med Adv anced Ac[...]

 • Page 67

  60 7. Appendix Nätspänning 100 - 240 V växelström, 50 / 60 Hz Inström VT670/VT470: 2,7 - 1,4A (100 - 240V väx elström) VT570/VT47: 2,1 - 1,2A (100 - 240V väx elström) Strömförbrukning VT670/VT470: 8W i standb y-läge / 250W i lampläget Normal / 200W i lampläget Eko VT570/VT47: 8W i standby-läge / 190W i lampläget Normal / 155W i lamp[...]

 • Page 68

  61 7. Appendix  Kåpans mått LAMP STATUS POWER VIDEO AUTO ADJ. S-VIDEO COMPUTER-1 COMPUTER-2 ON/STAND BY ZOOM FOCUS SELECT AC IN AUDIO OUT AUDIO S-VIDEO IN COMPUTER 2 IN VIDEO IN COMPUTER 1 IN MONITOR OUT PC CONTROL L/MONO R AUDIO L/MONO R AUDIO 112.5 (4.4) 260 (10.2) 20.3 (0.8) 64.6 (2.5) 294 (11.6) 71.5 (2.8) Linsens mittlinje Linsens mittlin[...]

 • Page 69

  62 LAMP STATUS POWER VIDEO S-VIDEO COMPUTER ON/STAND BY ZOOM FOCUS SELECT AC IN 112.5 (4.4) 260 (10.2) 20.3 (0.8) 64.6 (2.5) 294 (11.6) 71.5 (2.8) ZOOM AUDIO S-VIDEO IN VIDEO IN COMPUTER IN MONITOR OUT PC CONTROL L/MONO R AUTO ADJ. AUDIO Linsens mittlinje Linsens mittlinje Enhet: mm (tum) VT47 7. Appendix[...]

 • Page 70

  63 15-polig Mini D-Sub-kontakt  Stiftkonfiguration i D-Sub-kontakten (COMPUTER-ingång) Signalnivå Videosignal: 0,7 Vp-p (analog) Synksignal: TTL-nivå 51 42 3 10 11 12 13 14 15 6 97 8 7. Appendix * Endast COMPUTER 1-ingången stöds på VT670/VT570/VT470. Stiftnr . RGB-signal (analog) YCbCr-signal 1 Röd Cr 2 Grön eller synk på grön Y 3 Bl?[...]

 • Page 71

  64 7. Appendix  Förteckning över kompatibla insignaler Signal Upplösning H. frekv ens Uppdateringsfrekvens (Punkter) ( kHz ) ( Hz ) NTSC – 15,734 60 PA L– 15,625 50 P AL60 – 15,734 60 SECAM – 15,625 50 VESA 640  480 31,47 59,94 IBM 640  480 31,47 60 MAC 640  480 31,47 60 MAC 640  480 34,97 66,67 MAC 640  480 35 66,67 VE[...]

 • Page 72

  65 7. Appendix  PC-kommandon och kabelanslutning PC-kommandon (VT670/VT570/VT470) Funktion Kod Data STRÖM PÅ 02H 00H 00H 00H 00H 02H STRÖM A V 02H 01H 00H 00H 00H 03H V AL A V KÄLLA, COMPUTER 1 02H 03H 00H 00H 02H 01H 01H 09H V AL A V KÄLLA, COMPUTER 2 02H 03H 00H 00H 02H 01H 02H 0AH V AL A V KÄLLA, VIDEO 02H 03H 00H 00H 02H 01H 06H 0EH V [...]

 • Page 73

  66 7. Appendix 1 2 54 3 6 7 8 T ill RxD på PC:n PC-kontrollkontakt (DIN-8P) T ill TxD på PC:n T ill GND på PC:n OBSERVERA: Pinnarna 2, 3, 5, 6 och 8 används internt av projektorn.[...]

 • Page 74

  67 7. Appendix 쐆 Tillvalspaket för fjärrstyrning (PR52KIT) PR52KIT är ett tillv alspaket för fjärrstyrning av din NEC-projektor och m ushantering. Förpackningslista • RD-408E fjärrkontroll .................. 1 • AAA-batterier ................... 2 • Musmottagare ............................. 1 • Br uksan visning ................ 1 [...]

 • Page 75

  68 7. Appendix 8. POINTER-tangent Ej tillgänglig på denna modell. 9. P AGE UP/DO WN-tang enter* Använd dessa tangenter för att styr a din dator via den medföljande fjärrmusmottagaren. Med de kan du rulla visningsområdet i fönstret eller gå till föregående eller nästa bild i P owerP oint på din dator . 10. MENU-tangent Visar menyn för [...]

 • Page 76

  69 7. Appendix 30 ° 30 ° 30 ° 30 ° Iläggning av batterier 1 Ta bor t batterilock et. OBSERVERA: Dra inte för hårt i batterilocket, eftersom det då går av . 2 Ta ur båda de gamla batterier na och sätt i ny a (AAA). V ar noga med att vända + och - på batterier na rätt. 3 Skjut tillbaka loc ket öv er batterier na tills det snäpps fast.[...]

 • Page 77

  70 7. Appendix Använda laserpekar en Du kan använda lasern för att rikta publik ens uppmärksamhet mot en röd punkt som du kan placera var du vill. FÖRSIKTIGT : • Titta inte in i laserpekaren när den är på. • Rikta inte laserpekaren mot någon person. • Låt inte barnen an vända laserpekaren. För att aktiv era laserpekaren håller d[...]

 • Page 78

  71 Ingen ström (POWER-indikatorn lyser inte grön) Se även “Statusindikatorn (ST A TUS)”. Nätkontakten är inte helt införd i vägguttaget. Huvudströmbrytaren har tryckts till ON-läge. Lamphusets täckplatta är korrekt monterad. Lamptimmätaren (lampbrukstid) nollställdes efter lampbytet. Ingen ström, även efter att du hållit POWER-t[...]

 • Page 79

  72 7. Appendix Beskriv dit problem i detalj i utrymmet nedan. Information om tillämpning och miljö där du tänker använda din projektor Projektor Modellnummer: Serienr .: Inköpsdatum: Lamptid (timmar): Lampläge:  Normal  Eko Information om insignal: Horisontell synkfrekvens [ ] kHz Ve r tikal synkfrekvens [ ] Hz Synkpolaritet H  (+) [...]

 • Page 80

  73 7. Appendix 쐎 T ravelCare Guide T ravelCare - en service för internationella resenär er Denna produkt berättigar till “T rav elCare”, NECs unika inter nationella garanti. Observera att T ravelCare-gar antin skiljer sig något från den garanti som medföljer produkten. Tjänster knutna till T ravelCare Denna garanti erbjuder kunder serv[...]

 • Page 81

  74 7. Appendix Lenso Communication Co ., Ltd. Adress: 292 Lenso House 4, 1st Fioor , Srinakar in Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand T elefon: +66 2 375 2425 F ax: +66 2 375 2434 E-postadress: pattara@lenso .com We bbadress: http://www .lenso.com <Regioner> Thailand ABBA Electronics L.L.C. Adress: T ar iq Bin Ziyad Road, P .O.Bo [...]

 • Page 82

  75 7. Appendix TILL: NEC eller NECs auktoriserade ser viceställe: FRÅN: (Företag & namn med underskrift) Ang. ansökan om medlemskap i er t T ravelCare-servicepogram J ag ansök er om medlemskap i er t T rav elCare-ser vicepogram mot bakgrund av bif ogade ansökningsf or mulär och godkänner de medföljande villkoren samt att serviceavgifte[...]

 • Page 83

  76 7. Appendix 5. Avgifter oc h villkor för låneservice: Vid godkännandet av denna NEC-projektor påtar sig kunden ansv aret för låneenheten. Aktuell avgift för låneenheten är 200,00 USD för 12 kalenderdagar . Om Kunden inte återlämnar enheten inom de 12 kalenderdagarna k ommer K undens kreditkor t att debiteras med närmast högre pris [...]