Braun BP 4600 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Go to page of

A good user manual

The rules should oblige the seller to give the purchaser an operating instrucion of Braun BP 4600, along with an item. The lack of an instruction or false information given to customer shall constitute grounds to apply for a complaint because of nonconformity of goods with the contract. In accordance with the law, a customer can receive an instruction in non-paper form; lately graphic and electronic forms of the manuals, as well as instructional videos have been majorly used. A necessary precondition for this is the unmistakable, legible character of an instruction.

What is an instruction?

The term originates from the Latin word „instructio”, which means organizing. Therefore, in an instruction of Braun BP 4600 one could find a process description. An instruction's purpose is to teach, to ease the start-up and an item's use or performance of certain activities. An instruction is a compilation of information about an item/a service, it is a clue.

Unfortunately, only a few customers devote their time to read an instruction of Braun BP 4600. A good user manual introduces us to a number of additional functionalities of the purchased item, and also helps us to avoid the formation of most of the defects.

What should a perfect user manual contain?

First and foremost, an user manual of Braun BP 4600 should contain:
- informations concerning technical data of Braun BP 4600
- name of the manufacturer and a year of construction of the Braun BP 4600 item
- rules of operation, control and maintenance of the Braun BP 4600 item
- safety signs and mark certificates which confirm compatibility with appropriate standards

Why don't we read the manuals?

Usually it results from the lack of time and certainty about functionalities of purchased items. Unfortunately, networking and start-up of Braun BP 4600 alone are not enough. An instruction contains a number of clues concerning respective functionalities, safety rules, maintenance methods (what means should be used), eventual defects of Braun BP 4600, and methods of problem resolution. Eventually, when one still can't find the answer to his problems, he will be directed to the Braun service. Lately animated manuals and instructional videos are quite popular among customers. These kinds of user manuals are effective; they assure that a customer will familiarize himself with the whole material, and won't skip complicated, technical information of Braun BP 4600.

Why one should read the manuals?

It is mostly in the manuals where we will find the details concerning construction and possibility of the Braun BP 4600 item, and its use of respective accessory, as well as information concerning all the functions and facilities.

After a successful purchase of an item one should find a moment and get to know with every part of an instruction. Currently the manuals are carefully prearranged and translated, so they could be fully understood by its users. The manuals will serve as an informational aid.

Table of contents for the manual

 • Page 1

  BP4600 Ex ac tF it[...]

 • Page 2

  2 3 English Braun upper arm blood pressure monitor has been dev eloped for accurate and c omfortable[...]

 • Page 3

  4 5 Product Description 1. L CD Display 2. Start/Stop Button 3. Memory Button 4. Set Button 5. Mode [...]

 • Page 4

  6 7 Memory Function Y our blood pressure monitor can store the lat est readings of 32 measurements S[...]

 • Page 5

  8 9 IMPORT ANT Read the operating instructions. Classication: • Internally powered equipment ?[...]

 • Page 6

  10 11 Česky Pažní měřič krevního tlaku Braun byl vyvinut k snadnému a přesnému měření k[...]

 • Page 7

  12 13 • Nenafukujte manžetu, pokud není nasazena na paži. • Nepokoušejte se měřič rozebí[...]

 • Page 8

  14 15 Co dělat , když….. Problém Situace Řešení Symbol pulsu Objeví se při měření a bli[...]

 • Page 9

  16 17 DŮLEŽIT Á INFORMACE Přečtěte si náv od k obsluze. Klasikace: • přístroj s intern[...]

 • Page 10

  18 19 • Die Manschette nicht über dem Ärmel einer Jacke oder eines Pullovers anlegen, da der Blu[...]

 • Page 11

  20 21 Speicher funktion Das Blutdruckmessgerät kann die letzten 32 Blutdruckmesswer te speichern Sp[...]

 • Page 12

  22 23 WICHTIG Die Gebrauchsanweisung durchlesen. Klassikation: • Intern gespeistes Gerät • G[...]

 • Page 13

  24 25 T ension artérielle V aleurs Hypertension Hypertension (mmHg) normales modérée sévère SYS[...]

 • Page 14

  26 27 • Procédez à la mesur e tranquilement dans une position de relaxation. • Asseyez-vous su[...]

 • Page 15

  28 29 Que faire en en cas de….. Problème Raison Solution Symbole du Rythme Cardiaque Apparait pen[...]

 • Page 16

  30 31 IMPORT ANT Lisez les instructions de fonctionnement. Classication : • Equipement à alime[...]

 • Page 17

  32 33 • Ne helyezze a pántot zakóra v agy pulóverre, ugy anis nem fog mérni. • A szoros ruh?[...]

 • Page 18

  34 35 Memória funkció A vérnyomásmér ő az utolsó 32 mérési eredmén yt rögzíti Mérési e[...]

 • Page 19

  36 37 Mit tegyünk, ha ... Hiba Ok Megoldás Pulzus szim- bóluma Megjelenik a mérés alatt és vil[...]

 • Page 20

  38 39 Opis proizvoda 1. L CD zaslon 2. Tipka Start/Stop 3. Tipka memorije 4. Tipka za postavke 5. Ti[...]

 • Page 21

  40 41 Prikaz Podeša vanje mjeseca, datuma i vremena a. Pritisnite tipku (5) (na zaslonu počinje tr[...]

 • Page 22

  42 43 Što činiti ako … Problem Razlog Rješenje Simbol srčanih otkucaja Pojavljuje se tijekom m[...]

 • Page 23

  44 45 Polski Aparat do pomiaru ciśnienia krwi na górnej części ramienia rmy Braun zapewnia do[...]

 • Page 24

  46 47 • Us iąś ć na krz eśl e ukła d aj ą c s to py p ła s ko na po d ło dze . • Ni e o [...]

 • Page 25

  48 49 F unkcja pamięci T wój aparat do pomiaru ciśnienia krwi może przechowywać wskazania ostat[...]

 • Page 26

  50 51 Dane techniczne Metoda pomiaru oscylometryczna Numer modelu BP4600 Zakres pomiarowy ciśnienie[...]

 • Page 27

  52 53 W AŻNE INFORMACJE Przeczytać instrukcję obsługi. Klasykacja: • Urządzenie z wewnętr[...]

 • Page 28

  54 55 • Nu umaţi manşeta monitorului atunci când ea nu este înfăşurată în jurul bra ţu[...]

 • Page 29

  56 57 F uncţia de memorare Mo ni to ru l du m n e a vo as tr ă pe n t ru t en s i u ne a a rte ri [...]

 • Page 30

  58 59 Ce trebuie făcut dacă... Problemă Cauza Soluţie Simb ol pen tru puls Apare în condiţii d[...]

 • Page 31

  60 61 Описание изделия 1. ЖК дисплей 2. Кнопка старт/стоп 3. [...]

 • Page 32

  62 63 Дисплей У становка мес яца, даты и времени a. Нажмите[...]

 • Page 33

  64 65 Что дела ть, если ... Проблема Причина Действия Симво[...]

 • Page 34

  66 67 Slov enščina Braunov nadlaktni merilnik krvnega tlak a je zasnovan za natančno in udobno me[...]

 • Page 35

  68 69 • Če manšeta merilnika ni ovita okrog nadlahti, je ne napihujte. • Ne poskušajte razsta[...]

 • Page 36

  70 71 Pomnjenje r ezultatov merite v Merilnik kr vnega tlaka shrani rezultate zadnjih 32 meritev . S[...]

 • Page 37

  72 73 POMEMBNO Preberite na vodila za uporabo . Klasikacija: • Oprema z notranjim električnim [...]

 • Page 38

  74 75 Popis prístr oja 1. Displej L CD 2. Tlačidlo štart/stop 3. Tlačidlo pamäti 4. Tlačidlo n[...]

 • Page 39

  76 77 Displej Nastavenie mesiaca, dá tumu a času a. Stlačte tlačidlo (5) (začne blik ať „mes[...]

 • Page 40

  78 79 Čo robiť , keď Problém Dôvod Riešenie Symbol srdcovej frekvencie Objaví sa počas meran[...]

 • Page 41

  80 81 0297 T ürkçe Braun, üst koldan tansiyon monitörü, doğru v e rahat tansiyon ölçümleri [...]

 • Page 42

  82 83 • Manşet dahil, monitörün herhangi bir parçasını sökmeye veya değiştirmey e çalı?[...]

 • Page 43

  84 85 KALP A TIŞ SIMGESI HAFIZA KA YDI ÖL ÇME HA T ASI GÖSTERGESİ ZA YIF PIL GÖSTERGESI A Y DA[...]

 • Page 44

  86 87 Sorun giderme..... Sorun Sebep Ç özüm Kalp atış simgesi Ölçme durumunda görünür ve n[...]

 • Page 45

  88 89 0297[...]

 • Page 46

  90 91 9 9[...]

 • Page 47

  92 93 2 3 2 ~ 3 (0 .8 ”~ 1. 2” ) 5 4 6 7 8 23 ~ 43 cm/ 33 ~ 43 cm INDEX OK OK Velc ro M[...]

 • Page 48

  94 95[...]

 • Page 49

  96[...]