Sharp LC-32LB220E manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Go to page of

A good user manual

The rules should oblige the seller to give the purchaser an operating instrucion of Sharp LC-32LB220E, along with an item. The lack of an instruction or false information given to customer shall constitute grounds to apply for a complaint because of nonconformity of goods with the contract. In accordance with the law, a customer can receive an instruction in non-paper form; lately graphic and electronic forms of the manuals, as well as instructional videos have been majorly used. A necessary precondition for this is the unmistakable, legible character of an instruction.

What is an instruction?

The term originates from the Latin word „instructio”, which means organizing. Therefore, in an instruction of Sharp LC-32LB220E one could find a process description. An instruction's purpose is to teach, to ease the start-up and an item's use or performance of certain activities. An instruction is a compilation of information about an item/a service, it is a clue.

Unfortunately, only a few customers devote their time to read an instruction of Sharp LC-32LB220E. A good user manual introduces us to a number of additional functionalities of the purchased item, and also helps us to avoid the formation of most of the defects.

What should a perfect user manual contain?

First and foremost, an user manual of Sharp LC-32LB220E should contain:
- informations concerning technical data of Sharp LC-32LB220E
- name of the manufacturer and a year of construction of the Sharp LC-32LB220E item
- rules of operation, control and maintenance of the Sharp LC-32LB220E item
- safety signs and mark certificates which confirm compatibility with appropriate standards

Why don't we read the manuals?

Usually it results from the lack of time and certainty about functionalities of purchased items. Unfortunately, networking and start-up of Sharp LC-32LB220E alone are not enough. An instruction contains a number of clues concerning respective functionalities, safety rules, maintenance methods (what means should be used), eventual defects of Sharp LC-32LB220E, and methods of problem resolution. Eventually, when one still can't find the answer to his problems, he will be directed to the Sharp service. Lately animated manuals and instructional videos are quite popular among customers. These kinds of user manuals are effective; they assure that a customer will familiarize himself with the whole material, and won't skip complicated, technical information of Sharp LC-32LB220E.

Why one should read the manuals?

It is mostly in the manuals where we will find the details concerning construction and possibility of the Sharp LC-32LB220E item, and its use of respective accessory, as well as information concerning all the functions and facilities.

After a successful purchase of an item one should find a moment and get to know with every part of an instruction. Currently the manuals are carefully prearranged and translated, so they could be fully understood by its users. The manuals will serve as an informational aid.

Table of contents for the manual

 • Page 1

  E954WJZZ 3 TINS-E954WJZZ 10P10-SP PIN SHARP ELECTRÓNICA ESP AÑA S.A Polígono Industrial Can Sant [...]

 • Page 2

  60 [ 75 ] 200 [ 87 ] 91 [ 587 ] 787 [ 521.8 ] 700.7 [ 293.7 ] 395.4 [ 390 ] 418 [ 245 ] 294.6 100 [ [...]

 • Page 3

  MANU AL DE UTILIZARE Cuprins .......................................................................[...]

 • Page 4

  • Curăţarea—Deconectaţi cablul de alimentare cu c.a. de la priza c.a. înainte de a curăţa [...]

 • Page 5

  Introducer e T elecomanda 1 B Standby/Pornit Intra ţ i în modul standby sau porni ţ i alimentarea[...]

 • Page 6

  TV (V edere fr ont ală) TV (V edere de sus şi din spate) Senzor telecomandă B Indicator (Standby/[...]

 • Page 7

  Introducer ea suportului.  Introduceţi suportul în deschizăturile din partea de jos a telev[...]

 • Page 8

  Pregătir ea Introducer ea bater iilor Înainte de a utiliza televizorul pentru prima dată, introdu[...]

 • Page 9

  Ghid rapid 1 2 3 Prez ent area instalării iniţiale Urmaţi paşii unul câte unul atunci când uti[...]

 • Page 10

  Ghid rapid Înainte de pornirea alimentăr ii cu energie electr ică Pentru a recepţiona staţii di[...]

 • Page 11

  Instalarea iniţială automată Atunci când porniţi televizorul pentru prima dată de la achiziţi[...]

 • Page 12

  Vizionar ea T V Selectarea audio pentru limbă E Modul DTV/CADTV : Apăsând pe 2 se va afişa un me[...]

 • Page 13

  E Selectaţi un program 1 Selectaţi un inter v al de timp Apăsaţi c / d pentru a selecta interval[...]

 • Page 14

  Butoanele pentru operaţiile pe teletext Butoane Descriere P r / s Măreşte sau scade numărul pagi[...]

 • Page 15

  Conect ar ea dispoziti v elor exter ne E Înainte de conectare... • Asiguraţi-vă că aţi oprit [...]

 • Page 16

  Conectarea dispozitivelor externe Conexiune HDMI Conexiunile HDMI permit transmisia digitală video [...]

 • Page 17

  Conectarea dispozitivelor externe NO T Ă • În cazurile în care decodorul tr ebuie să recepţio[...]

 • Page 18

  Conect ar ea la un PC Conexiunea HDMI (DVI) Cablu cu minimuf ă jack stereo de ø 3,5 mm HDMI 1,2 sa[...]

 • Page 19

  Conectarea la un PC Rezoluţie F recvenţă pe orizontală Frecv enţă pe verticală VGA 640 g 480 [...]

 • Page 20

  NO T Ă • Opţiunile meniului diferă în modurile de intrare selecate, însă procedurile de util[...]

 • Page 21

  Reglaje de bază Set ă ri audio Atunci când Mod sunet este setat la „ Utilizator ”, imaginea p[...]

 • Page 22

  Reglaje de bază Setăr ile de canal Canal Reglaje canal Permite reconfigurar ea canalelor după ce [...]

 • Page 23

  Acest reglaj vă permite să setaţi sau să afişaţi următoarele funcţii: Ceas, Cr onometru opri[...]

 • Page 24

  Puteţi afişa informaţiile despre canalul pe car e îl vizionaţi în momentul actual prin apăsar[...]

 • Page 25

  Selectarea manuală a formatului de imagine Puteţi selecta formatul imaginii. Formatul de imagine s[...]

 • Page 26

  Butoanele pentru utilizarea afişajului pe ecran complet Vizualizarea imaginilor pe Ecran complet Bu[...]

 • Page 27

  Modul FILM Reproduce filme şi înr egistrări video. 1 Selectaţi modul FILM şi apăsaţi OK . 2 S[...]

 • Page 28

  Funcţiile USB REC și Decalaj Decalaj Funcţia Decalaj vă permite să înregistraţi programul dig[...]

 • Page 29

  Func ţ ii de vizualizare utile • Funcţia Decalaj nu a fost creată ca metodă r eală de înregi[...]

 • Page 30

  Func ţ ii de vizualizare utile Listă abrevieri T ermen abreviat Explicaţie AT V Analogue TV TV An[...]

 • Page 31

  Anexă Depanare Problemă Soluţie posibilă • Fără alimentare. • V erificaţi dacă aţi apă[...]

 • Page 32

  Anexă Specifica ţ ii de mediu *1 M ă surate conform IEC 62087 Ed. 2. *2 Pentru mai multe informa [...]

 • Page 33

  T elevizor Sharp LCD cu Eco-eticheta UE Acestui produs i-a fost acordat în mod o fi cial Eco-etich[...]

 • Page 34

  A. Informaţii despre dispuner ea deşeur ilor pentru Utilizator i (gospodăr ii par ticulare) 1 . ?[...]