Philips 52PFL9704H manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260

Go to page of

A good user manual

The rules should oblige the seller to give the purchaser an operating instrucion of Philips 52PFL9704H, along with an item. The lack of an instruction or false information given to customer shall constitute grounds to apply for a complaint because of nonconformity of goods with the contract. In accordance with the law, a customer can receive an instruction in non-paper form; lately graphic and electronic forms of the manuals, as well as instructional videos have been majorly used. A necessary precondition for this is the unmistakable, legible character of an instruction.

What is an instruction?

The term originates from the Latin word „instructio”, which means organizing. Therefore, in an instruction of Philips 52PFL9704H one could find a process description. An instruction's purpose is to teach, to ease the start-up and an item's use or performance of certain activities. An instruction is a compilation of information about an item/a service, it is a clue.

Unfortunately, only a few customers devote their time to read an instruction of Philips 52PFL9704H. A good user manual introduces us to a number of additional functionalities of the purchased item, and also helps us to avoid the formation of most of the defects.

What should a perfect user manual contain?

First and foremost, an user manual of Philips 52PFL9704H should contain:
- informations concerning technical data of Philips 52PFL9704H
- name of the manufacturer and a year of construction of the Philips 52PFL9704H item
- rules of operation, control and maintenance of the Philips 52PFL9704H item
- safety signs and mark certificates which confirm compatibility with appropriate standards

Why don't we read the manuals?

Usually it results from the lack of time and certainty about functionalities of purchased items. Unfortunately, networking and start-up of Philips 52PFL9704H alone are not enough. An instruction contains a number of clues concerning respective functionalities, safety rules, maintenance methods (what means should be used), eventual defects of Philips 52PFL9704H, and methods of problem resolution. Eventually, when one still can't find the answer to his problems, he will be directed to the Philips service. Lately animated manuals and instructional videos are quite popular among customers. These kinds of user manuals are effective; they assure that a customer will familiarize himself with the whole material, and won't skip complicated, technical information of Philips 52PFL9704H.

Why one should read the manuals?

It is mostly in the manuals where we will find the details concerning construction and possibility of the Philips 52PFL9704H item, and its use of respective accessory, as well as information concerning all the functions and facilities.

After a successful purchase of an item one should find a moment and get to know with every part of an instruction. Currently the manuals are carefully prearranged and translated, so they could be fully understood by its users. The manuals will serve as an informational aid.

Table of contents for the manual

 • Page 1

  www .philips.com/welcome Register y our product and get suppor t at L V Rokasgrāmata 42PFL9664H [...]

 • Page 2

  Contact information Type nr. Product nr. België / Belgique 078 250 145 - € 0.06 / min Danmark[...]

 • Page 3

  1.1.1   HD televīzijas izmantošana 1/2 Šajā televizorā var skatīt augstas izšķir[...]

 • Page 4

  1.1.1   HD izmantošana 2/2 Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tirgotāju. La[...]

 • Page 5

  1.1.2   Drošība 1/5 Pirms televizora lietošanas pārliecinieties, vai esat izlasījis un[...]

 • Page 6

  1.1.2   Drošība 2/5 • Nekad nenovietojiet televizoru, tālvadības pulti vai baterijas [...]

 • Page 7

  1.1.2   Drošība 3/5 Savainojuma gūšanas vai televizora bojājumu risks! • Ja televizo[...]

 • Page 8

  1.1.2   Drošība 4/5 Savainojumu gūšanas risks bērniem! Ievērojiet šos drošības br?[...]

 • Page 9

  1.1.2   Drošība 5/5 Pārkaršanas risks! Vienmēr atstājiet ap televizoru vismaz 10 cent[...]

 • Page 10

  1.1.3Televizora novietošana Pirms televizora novietošanas rūpīgi izlasiet drošības br[...]

 • Page 11

  1.1.4Skatīšanās attālums Novietojiet televizoru vispiemērotākajā skatīšanās attā[...]

 • Page 12

  1.1.5Ekrāna apkope • Televizora ekrāna bojājumu risks! Nekādā gadījumā nepieskarie[...]

 • Page 13

  1.1.6   Lietošanas beigas 1/4 Nolietotā produkta un bateriju likvidēšana Šis produkt[...]

 • Page 14

  1.1.6   Lietošanas beigas 2/4 Ja uz produkta ir attēlots šāds pārsvītrotas atkritum[...]

 • Page 15

  1.1.6   Lietošanas beigas 3/4 Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par jūsu atrašanās v[...]

 • Page 16

  1.1.6   Lietošanas beigas 4/4 Šajā produktā ir iekļautas baterijas, uz kurām attiec[...]

 • Page 17

  1.1.7   Ekoloģiski “zaļš” 1/2 Šim televizoram ir funkcijas, kuras tā lietošanas[...]

 • Page 18

  1.1.7   Ekoloģiski “zaļš” 2/2 • Mazs elektroenerģijas patēriņš gaidstāves r[...]

 • Page 19

  1.2.1   Ieslēgšana 1/2 Televizora ieslēgšanās ilgst dažas sekundes. Ja gaidstāves re[...]

 • Page 20

  1.2.1   Ieslēgšana 2/2 Baltā gaismas diode mirgo ieslēgšanas laikā un izslēdzas, kad[...]

 • Page 21

  1.2.2LightGuide Televizora priekšpusē uzstādītais LightGuide norāda, vai televizors ir[...]

 • Page 22

  1.2.3Skaļums V Izmantojot televizora sānos esošos taustiņus, var regulēt televizora [...]

 • Page 23

  1.2.4Pārraide P Izmantojot televizora sānos esošos taustiņus, var regulēt televizora p[...]

 • Page 24

  1.2.5Taustiņš Source Izmantojot televizora sānos esošos taustiņus, var regulēt televi[...]

 • Page 25

  1.2.6IS sensors Vienmēr nodrošiniet, lai tālvadības pults būtu vērsta pret televizora[...]

 • Page 26

  1.3.1Informācija par VESA Šis televizors ir sagatavots VESA standartiem atbilstošai stip[...]

 • Page 27

  1.3.2Demontēšana no statīva Pirms televizora nocelšanas no statīva atskrūvējiet visa[...]

 • Page 28

  1.4.1Full High Definition LCD ekrāns Šis televizors ir aprīkots ar augstas izšķirtspē[...]

 • Page 29

  1.4.2Ambilight Ambilight ir apgaismojuma tehnoloģija, kurā izmanto gaismas izstarošanu n[...]

 • Page 30

  1.4.3Iebūvētais DVB-T un DVB-C uztvērējs Papildus parastajām analogās televīzijas p?[...]

 • Page 31

  1.4.4Programma Programma ir ekrānā pieejama plānoto televīzijas pārraižu programma. ?[...]

 • Page 32

  1.4.5Bezvadu tīkls Vienkārši pievienojiet šo televizoru savam mājas bezvadu tīklam. T[...]

 • Page 33

  1.4.6Net TV Šo televizoru var savienot ar Net TV. Net TV sākumlapā tiek piedāvātas fil[...]

 • Page 34

  1.4.7USB savienojums un savienojums ar datortīklu Demonstrējiet vai atskaņojiet multivid[...]

 • Page 35

  1.4.8Universālā tālvadības pults Šī televizora tālvadības pults ir universāla tāl[...]

 • Page 36

  1.5.1Ekrāna Jūs pašlaik lasāt iebūvēto lietotāja rokasgrāmatu. Šajā rokasgrāmat?[...]

 • Page 37

  1.5.2Interneta Internetā ir pieejama drukāšanai sagatavota šīs lietotāja rokasgrāmat[...]

 • Page 38

  1.6Atklātā pirmkoda licences[...]

 • Page 39

  2.1.1   Tālvadības pults pārskats 1/6 1. Gaidstāve O Nospiediet, lai ieslēgtu tele[...]

 • Page 40

  2.1.1   Tālvadības pults pārskats 2/6 5. Kursora taustiņš Nospiediet, lai kursoru p[...]

 • Page 41

  2.1.1   Tālvadības pults pārskats 3/6 9. Audio un video taustiņi T , P , Q , S , R [...]

 • Page 42

  2.1.1   Tālvadības pults pārskats 4/6 13. Taustiņš TV Nospiediet, lai tālvadības [...]

 • Page 43

  2.1.1   Tālvadības pults pārskats 5/6 17. Format f Nospiediet, lai izvēlētos attē[...]

 • Page 44

  2.1.1   Tālvadības pults pārskats 6/6 21. Ciparu taustiņi Nospiediet, lai izvēlēto[...]

 • Page 45

  2.1.2   Universālā tālvadības pults 1/4 Izmantojot šī televizora tālvadības pult[...]

 • Page 46

  2.1.2   Universālā tālvadības pults 2/4 Taustiņš DVD, STB vai HTS Izmantojiet taus[...]

 • Page 47

  2.1.2   Universālā tālvadības pults 3/4 Manuāla iestatīšana Lai iestatītu univer[...]

 • Page 48

  2.1.2   Universālā tālvadības pults 4/4 Brīdinājums Lai nezaudētu saglabātos uni[...]

 • Page 49

  2.1.3   Universālās TP kodu saraksts 1/26 Lai ievadītu tālāk piedāvātajā saraks[...]

 • Page 50

  2.1.3   Universālās TP kodu saraksts 2/26 Airis - 0290 Aiwa - 0113, 0163, 0312, 0343 [...]

 • Page 51

  2.1.3   Universālās TP kodu saraksts 3/26 Denver - 0124, 0203, 0275, 0281, 0284 Denze[...]

 • Page 52

  2.1.3   Universālās TP kodu saraksts 4/26 JVC - 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0[...]

 • Page 53

  2.1.3   Universālās TP kodu saraksts 5/26 Monyka - 0266 Mustek - 0104, 0112, 0304 Mx [...]

 • Page 54

  2.1.3   Universālās TP kodu saraksts 6/26 Revoy - 0276 Rimax - 0285 Roadstar - 0121, [...]

 • Page 55

  2.1.3   Universālās TP kodu saraksts 7/26 TCM - 0023, 0099, 0100, 0106, 0292, 0397 Te[...]

 • Page 56

  2.1.3   Universālās TP kodu saraksts 8/26 STB Digitālais uztvērējs STB kodi Philip[...]

 • Page 57

  2.1.3   Universālās TP kodu saraksts 9/26 Hitachi - 0484 HomeChoice - 0441, 0485 Huma[...]

 • Page 58

  2.1.3   Universālās TP kodu saraksts 10/26 SkyCable - 0513 Skyworth - 0514 Starcom - [...]

 • Page 59

  2.1.3   Universālās TP kodu saraksts 11/26 Alba - 0015, 0019, 0020, 0021, 0023, 0044,[...]

 • Page 60

  2.1.3   Universālās TP kodu saraksts 12/26 Axil - 0212 Axis - 0010, 0028, 0030, 0036,[...]

 • Page 61

  2.1.3   Universālās TP kodu saraksts 13/26 CityCom - 0020, 0037, 0071, 0152, 0161, 01[...]

 • Page 62

  2.1.3   Universālās TP kodu saraksts 14/26 DNR - 0419 DNT - 0032, 0054, 0391, 0403 Do[...]

 • Page 63

  2.1.3   Universālās TP kodu saraksts 15/26 Flair Mate - 0164 Fortec Star - 0198 Foxte[...]

 • Page 64

  2.1.3   Universālās TP kodu saraksts 16/26 Hirschmann - 0010, 0033, 0046, 0098, 0108,[...]

 • Page 65

  2.1.3   Universālās TP kodu saraksts 17/26 KR - 0023, 0412, 0414 Kreatel - 0296 Kreis[...]

 • Page 66

  2.1.3   Universālās TP kodu saraksts 18/26 Mediamarkt - 0026 Mediasat - 0030, 0156, 0[...]

 • Page 67

  2.1.3   Universālās TP kodu saraksts 19/26 Novis - 0035, 0398 Now - 0317 NTC - 0046 N[...]

 • Page 68

  2.1.3   Universālās TP kodu saraksts 20/26 Profile - 0163 Promax - 0020 Prosat - 0021[...]

 • Page 69

  2.1.3   Universālās TP kodu saraksts 21/26 Satplus - 0154 Satstar - 0336 Schacke - 04[...]

 • Page 70

  2.1.3   Universālās TP kodu saraksts 22/26 Strong - 0010, 0019, 0023, 0028, 0045, 016[...]

 • Page 71

  2.1.3   Universālās TP kodu saraksts 23/26 Thomson - 0006, 0020, 0057, 0060, 0103, 01[...]

 • Page 72

  2.1.3   Universālās TP kodu saraksts 24/26 Wewa - 0020 Winersat - 0035, 0398 Winterga[...]

 • Page 73

  2.1.3   Universālās TP kodu saraksts 25/26 Dual - 0084 Eltax - 0004, 0081 Euroline - [...]

 • Page 74

  2.1.3   Universālās TP kodu saraksts 26/26 Sony - 0006, 0014, 0023, 0038, 0040, 0113,[...]

 • Page 75

  2.1.4Baterijas Atveriet tālvadības pults aizmugurē esošo bateriju nodalījuma vāku, la[...]

 • Page 76

  2.2.1   Kanālu pārskats 1/5 Lai atvērtu kanālu pārskatu, televizora skatīšanās re[...]

 • Page 77

  2.2.1   Kanālu pārskats 2/5 Kad ekrānā ir atvērts kanālu pārskats, var nospiest ta[...]

 • Page 78

  2.2.1   Kanālu pārskats 3/5 Pārkārtot Var mainīt pārskata kanālu secību. 1. Lai s[...]

 • Page 79

  2.2.1   Kanālu pārskats 4/5 Pārdēvēt Kanālus var pārdēvēt. 1. Kanālu pārskatā[...]

 • Page 80

  2.2.1   Kanālu pārskats 5/5 Rādīt paslēptos kanālus Var rādīt visus kanālus, ies[...]

 • Page 81

  2.2.2Sākums h Sākuma izvēlnē ir uzskaitītas darbības, kuras lietotājs var veikt, s[...]

 • Page 82

  2.2.3Pievienot ierīces Pēc ierīces pievienošanas televizoram vienmēr pievienojiet šo [...]

 • Page 83

  2.2.4Iestatīšana Sākuma izvēlnes elements Iestatīšana ietver lielāko daļu televizor[...]

 • Page 84

  2.2.5Options o Taustiņa Options izvēlnē tiek piedāvāti ar ekrānā redzamo attēlu s[...]

 • Page 85

  2.2.6   Guide g 1/2 Plānoto pārraižu sarakstu var skatīt, izmantojot taustiņa Gui[...]

 • Page 86

  2.2.6   Guide g 2/2 Lai datortīkla vai USB atmiņas ierīces pārlūkošanas režīm?[...]

 • Page 87

  2.3.1Kanālu pārslēgšana Lai pārslēgtu televīzijas kanālus, nospiediet tālvadības [...]

 • Page 88

  2.3.2Informācija par pārraidi Digitālās televīzijas kanāla skatīšanās laikā ir pi[...]

 • Page 89

  2.3.3Pārslēgšana gaidstāves režīmā Lai televizoru pārslēgtu gaidstāves režīmā,[...]

 • Page 90

  2.3.4Viedie iestatījumi Televizorā var aktivizēt iepriekš noteiktu iestatījumu, kurš [...]

 • Page 91

  2.3.5   Attēla formāts 1/2 Ja ekrānā ir redzamas melnas malas, pielāgojiet attēla f[...]

 • Page 92

  2.3.5   Attēla formāts 2/2 Pastiprināta tālummaiņa Noņem formātā 4:3 pārraidīt?[...]

 • Page 93

  2.4.1Skatīšanās ar ieslēgtu Ambilight Izmantojot Ambilight, televizora skatīšanās b?[...]

 • Page 94

  2.4.2Ambilight iestatījumi Ambilight izvēlnē var iestatīt vai pielāgot šādus Ambilig[...]

 • Page 95

  2.4.3LoungeLight Kad televizors ir ieslēgts gaidstāves režīmā, var ieslēgt Ambilight [...]

 • Page 96

  2.5DVD filmas skatīšanās Lai skatītos DVD filmu, izmantojot DVD atskaņotāju, ieslēdz[...]

 • Page 97

  2.6Televizora skatīšanās, izmantojot digitālo uztvērēju Ja skatāties televizoru, izm[...]

 • Page 98

  2.7Televizora skatīšanās, izmantojot tam pievienotu ierīci Pēc tam, kad televizoram pi[...]

 • Page 99

  2.8.1Net TV priekšrocības Net TV piedāvā šim televizoram internetā pieejamus pakalpoj[...]

 • Page 100

  2.8.2Nepieciešamais aprīkojums Lai izmantotu Net TV, televizors jāpievieno maršrutētā[...]

 • Page 101

  2.8.3   Pirmā lietošanas reize 1/3 Pirmoreiz veidojot savienojumu ar Net TV, televizor[...]

 • Page 102

  2.8.3   Pirmā lietošanas reize 2/3 Reģistrēšanās Lai reģistrētos, ir nepiecieša[...]

 • Page 103

  2.8.3   Pirmā lietošanas reize 3/3 Vecākvadības priekšrocības Ja ir ieslēgts vec?[...]

 • Page 104

  2.8.4   Net TV pārlūkošana 1/6 Lai pārlūkotu Net TV, aizveriet šo lietotāja rokas[...]

 • Page 105

  2.8.4   Net TV pārlūkošana 2/6 Net TV sākumlapa Net TV sākumlapā tiek parādīti j[...]

 • Page 106

  2.8.4   Net TV pārlūkošana 3/6 Pievienošana izlases sarakstam Var atzīmēt 12 izlas[...]

 • Page 107

  2.8.4   Net TV pārlūkošana 4/6 Publiskā interneta vietnes Izmantojot Net TV, var izv[...]

 • Page 108

  2.8.4   Net TV pārlūkošana 5/6 Publiskā interneta lapu ritināšana Lai lapas ritin?[...]

 • Page 109

  2.8.4   Net TV pārlūkošana 6/6 Izdzēst no vēstures Var izdzēst Net TV atmiņu. Lai[...]

 • Page 110

  2.8.5Net TV — televīzijas programma Brīdī, kad tiek izveidots savienojums ar Net TV, n[...]

 • Page 111

  2.8.6   Vecākvadība 1/3 Izmantojot Net TV vecākvadības funkciju, var bloķēt Net TV pa[...]

 • Page 112

  2.8.6   Vecākvadība 2/3 Pakalpojuma vai kategorijas bloķēšana Net TV sākumlapā vai l[...]

 • Page 113

  2.8.6   Vecākvadība 3/3 Darbības, kas jāveic koda aizmiršanas gadījumā Ja esat aizmi[...]

 • Page 114

  2.8.7Izdzēst no vēstures Brīdinājums Ja Net TV atmiņu iztīrīsit, izmantojot funkciju[...]

 • Page 115

  3.1.1Teleteksta lapas izvēle Lielākā daļa televīzijas kanālu pārraida informāciju, [...]

 • Page 116

  3.1.2Teleteksta valodas izvēle Dažas digitālās televīzijas raidorganizācijas piedāv?[...]

 • Page 117

  3.1.3Teleteksta apakšlapu izvēle Teleteksta lapā var būt ietvertas vairākas apakšlapa[...]

 • Page 118

  3.1.4T.O.P. teleteksta izvēle Izmantojot T.O.P. teletekstu, var vienkārši pāriet no vie[...]

 • Page 119

  3.1.5Meklēšana teletekstā Teletekstā var ātri pāriet uz tēmu, kas saistīta ar lapu [...]

 • Page 120

  3.1.6   Teleteksta opcijas 1/2 Lai atklātu apslēpto informāciju, ļautu cikliski nomai[...]

 • Page 121

  3.1.6   Teleteksta opcijas 2/2 Cikliski mainīt apakšlapas Ja izraudzītajā lapā ir pi[...]

 • Page 122

  3.1.7Digitālais teksts (tikai Lielbritānijā) Dažas digitālās televīzijas raidorganiz[...]

 • Page 123

  3.1.8Teleteksts 2.5 Ja televīzijas kanālā ir pieejams teleteksts 2.5, tas nodrošina vai[...]

 • Page 124

  3.2Favorīti Pēc uzstādīšanas kanālu pārskatā ir iekļauti visi televīzijas un radi[...]

 • Page 125

  3.3.1   Programma 1/3 Programma ir ekrānā pieejama plānoto televīzijas pārraižu progr[...]

 • Page 126

  3.3.1   Programma 2/3 Lai izvēlētos kādu pārraidi, sarakstā pārvietojiet kursoru uz t[...]

 • Page 127

  3.3.1   Programma 3/3 • Meklēt pēc žanra Skatiet visas pārraides sakārtotas pēc ža[...]

 • Page 128

  3.3.2Iestatīšana Lai izvēlētos programmas informācijas avotu, nospiediet taustiņu h &[...]

 • Page 129

  3.4.1Izslēgšanās taimeris Izmantojot izslēgšanās taimeri, televizoru norādītajā la[...]

 • Page 130

  3.4.2   Bērnu slēdzene 1/2 Lai bērnus atturētu no televizora skatīšanās, var aizsl[...]

 • Page 131

  3.4.2   Bērnu slēdzene 2/2 Vecāku vērtējums Lai vecāku vērtējuma sarakstā varēt[...]

 • Page 132

  3.4.3Vecuma ierobežojums Atkarībā no valsts dažas raidorganizācijas ir noteikušas pā[...]

 • Page 133

  3.5.1   Subtitri 1/3 Parasti pārraidēs ir pieejami subtitri. Subtitrus var iestatīt past[...]

 • Page 134

  3.5.1   Subtitri 2/3 Subtitru izvēlne Lai subtitrus ieslēgtu pastāvīga rādījuma rež?[...]

 • Page 135

  3.5.1   Subtitri 3/3 Digitālo kanālu subtitru valoda Ja digitālajos kanālos ir pieejami[...]

 • Page 136

  3.5.2Audio valodas Digitālās televīzijas kanālos pārraides ir pieejamas, iespējams, v[...]

 • Page 137

  3.6.1   USB pārlūkošana 1/2 Skatieties televizorā fotoattēlus vai atskaņojiet tajā[...]

 • Page 138

  3.6.1   USB pārlūkošana 2/2 Videoierakstu skatīšanās Taustiņa Guide izvēlnē izv?[...]

 • Page 139

  3.6.2   Pārlūkot datortīklu 1/2 Skatieties televizorā fotoattēlus vai atskaņojiet m[...]

 • Page 140

  3.6.2   Pārlūkot datortīklu 2/2 Lai to apturētu, vēlreiz nospiediet taustiņu P . La[...]

 • Page 141

  3.7.1Vājdzirdīgiem Dažos digitālās televīzijas kanālos ir pieejams vājdzirdīgām p[...]

 • Page 142

  3.7.2Vājredzīgiem Dažos digitālās televīzijas kanālos ir pieejams vājredzīgām per[...]

 • Page 143

  4.1.1Viedie iestatījumi Televizorā var aktivizēt iepriekš noteiktu iestatījumu, kurš [...]

 • Page 144

  4.1.2   Attēls 1/4 Attēla izvēlnē var individuāli pielāgot visus attēla iestatījumu[...]

 • Page 145

  4.1.2   Attēls 2/4 • Nokrāsa Ja pārraide ir pieejama NTSC formātā, šis līmenis kom[...]

 • Page 146

  4.1.2   Attēls 3/4 • Perfect Pixel HD Pārvalda programmas Perfect Pixel HD papildu iest[...]

 • Page 147

  4.1.2   Attēls 4/4 - MPEG defektu samazināšana Izlīdzina attēlā esošās digitālās [...]

 • Page 148

  4.1.3   Skaņa 1/3 Skaņas izvēlnē var individuāli pielāgot visus skaņas iestatījumus[...]

 • Page 149

  4.1.3   Skaņa 2/3 • Skaļums— vājredzīgiem Maina izraudzītās vājredzīgām per[...]

 • Page 150

  4.1.3   Skaņa 3/3 • Telpiskais skanējums Automātiski ieslēdz televizoru optimālā te[...]

 • Page 151

  4.1.4Ambilight Ambilight izvēlnē var individuāli pielāgot visus Ambilight iestatījumus[...]

 • Page 152

  4.1.5Ražotāja iestatījumi Var atjaunot sākotnējos ražotāja iestatījumus. Tiks aties[...]

 • Page 153

  4.2.1   Pārkārtošana un pārdēvēšana 1/2 Pēc pirmās uzstādīšanas reizes, iesp[...]

 • Page 154

  4.2.1   Pārkārtošana un pārdēvēšana 2/2 Lai pārtrauktu pārkārtošanu, nospiedi[...]

 • Page 155

  4.2.2   Kanālu atjaunināšana 1/2 Ja televizors jau ir bijis ieslēgts pirmo reizi, taj[...]

 • Page 156

  4.2.2   Kanālu atjaunināšana 2/2 Manuāla atjaunināšana Lai kanālus jebkurā laikā[...]

 • Page 157

  4.2.3Atkārtota kanālu noskaņošana Ja televizors jau ir bijis ieslēgts pirmo reizi, taj[...]

 • Page 158

  4.2.4   Digitālā signāla uztveršanas kvalitāte 1/2 Ja digitālās televīzijas apr[...]

 • Page 159

  4.2.4   Digitālā signāla uztveršanas kvalitāte 2/2 Var manuāli ievadīt konkrētu[...]

 • Page 160

  4.2.5   Manuāla analogo kanālu noskaņošana 1/2 Analogās televīzijas kanālus var [...]

 • Page 161

  4.2.5   Manuāla analogo kanālu noskaņošana 2/2 3. Precīzi noskaņot. Nospiežot ta[...]

 • Page 162

  4.2.6Precīza analogo kanālu noskaņošana Ja uztvertais analogās televīzijas kanāla si[...]

 • Page 163

  4.2.7DVB-T vai DVB-C Ja jūsu valstī ir pieejama gan DVB-T, gan DVB-C uztveršanas iespēj[...]

 • Page 164

  4.2.8Pulksteņa iestatījumi Dažās valstīs digitālās televīzijas apraidē nav pieejam[...]

 • Page 165

  4.3.1Tīkla priekšrocības Datortīkls Ja televizors ir pievienots datortīklam, var demon[...]

 • Page 166

  4.3.2   Nepieciešamais aprīkojums 1/2 Lai televizoru pievienotu datortīklam un interne[...]

 • Page 167

  4.3.2   Nepieciešamais aprīkojums 2/2 Datortīkla funkcijai ir pieejams DLNA sertifikā[...]

 • Page 168

  4.3.3   Bezvadu tīkla uzstādīšana 1/3 Uzstādīt bezvadu tīklu palīdz ekrānā red[...]

 • Page 169

  4.3.3   Bezvadu tīkla uzstādīšana 2/3 Nosaukums un drošība Televizors meklē tīkl[...]

 • Page 170

  4.3.3   Bezvadu tīkla uzstādīšana 3/3 Ja maršrutētājā ir iestatīts WPA drošīb[...]

 • Page 171

  4.3.4Vadu tīkla uzstādīšana Uzstādīt vadu tīklu palīdz ekrānā redzamie norādīju[...]

 • Page 172

  4.3.5Tīkla iestatījumi Savienojumam ar maršrutētāju izmantotie televizora tīkla iesta[...]

 • Page 173

  4.3.6 Multivides servera iestatījumi Multivides serveri jāiestata, lai varētu koplietot to fai[...]

 • Page 174

  Iestatiet funkciju Network discovery (Tīkla noteikšana) režīmā On (Ieslēgts). Iestatiet funkci[...]

 • Page 175

  Kad ir atvērta sadaļa Advanced Options (Papildu opcijas), koplietošanas sarakstam var pievienot k[...]

 • Page 176

  Windows Media Player v11 sistēmā Windows XP Iestatīšana koplietošanai tīklā Programmas Window[...]

 • Page 177

  Logā Add To Library (Pievienot bibliotēkai) izvēlieties opciju My folders and those of others tha[...]

 • Page 178

  Tagad ir veikti visi nepieciešamie iestatījumi, lai, izmantojot televizoru, varētu baudīt mūzik[...]

 • Page 179

  Uznirstošajā logā Add media (Pievienot multividi) noklikšķiniet uz pogas Browse (Pārlūkot). L[...]

 • Page 180

  Mapju iestatīšana koplietošanas režīmā Noklikšķiniet uz sadaļā Basic Setup (Pamatiestatīj[...]

 • Page 181

  4.4.1Savienojums Pixel Plus Dažās ierīcēs, piemēram, DVD vai Blu-ray disku atskaņotā[...]

 • Page 182

  4.4.2Skaņas sinhronizācija Ja televizoram ir pievienota mājas kino sistēma, televizora [...]

 • Page 183

  4.5.1Izmantojot internetu Dažos gadījumos var būt nepieciešama televizora programmatūr[...]

 • Page 184

  4.5.2   Izmantojot USB atmiņas ierīci 1/3 Dažos gadījumos var būt nepieciešama te[...]

 • Page 185

  4.5.2   Izmantojot USB atmiņas ierīci 2/3 1. Identificēšana Aizveriet šo lietotāj[...]

 • Page 186

  4.5.2   Izmantojot USB atmiņas ierīci 3/3 3. Lejupielāde televizorā no USB ierīces[...]

 • Page 187

  5.1.1Strāvas padeves vads Pārliecinieties, vai strāvas padeves vads ir stingri pievienot[...]

 • Page 188

  5.1.2Antenas kabelis Atrodiet televizora aizmugurē uzstādīto antenas savienojumu. Antena[...]

 • Page 189

  5.2.1Kabeļu kvalitāte Pirms ierīču pievienošanas televizoram pārbaudiet ierīcēs pie[...]

 • Page 190

  5.2.2   HDMI 1/2 HDMI savienojums nodrošina vislabāko attēla un skaņas kvalitāti. Vien[...]

 • Page 191

  5.2.2   HDMI 2/2 HDMI savienojums atbalsta HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection[...]

 • Page 192

  5.2.3YPbPr — komponentu video Izmantojiet komponentu video YPbPr savienojumu kopā ar ska[...]

 • Page 193

  5.2.4SCART SCART kabelī ir apvienoti video un audio signāli. Pa SCART savienotājiem var [...]

 • Page 194

  5.2.5S-Video Izmantojiet S-Video kabeli kopā ar audiosignāla kreisā un labā kanāla kab[...]

 • Page 195

  5.2.6Video Izmantojiet videosignāla kabeli (Cinch tipa) kopā ar audiosignāla kreisā un [...]

 • Page 196

  5.2.7VGA Pievienojiet datoru televizoram, izmantojot VGA kabeli (savienotāju DE15). Izmant[...]

 • Page 197

  5.3.1DVD atskaņotājs Pievienojiet DVD atskaņotāju televizora aizmugurē esošajam HDMI [...]

 • Page 198

  5.3.2   DVD mājas kino sistēma 1/3 Vispirms pievienojiet šo ierīci televizoram, izm[...]

 • Page 199

  5.3.2   DVD mājas kino sistēma 2/3 Nobeigumā savienojiet ierīci ar televizoru, izma[...]

 • Page 200

  5.3.2   DVD mājas kino sistēma 3/3 Savienojums Audio Out L/R Ja mājas kino sistēmai[...]

 • Page 201

  5.3.3   DVD rakstītājs 1/2 Vispirms pievienojiet antenu DVD rakstītājam un televizora[...]

 • Page 202

  5.3.3   DVD rakstītājs 2/2 Nobeigumā pievienojiet DVD rakstītāju televizora aizmugur[...]

 • Page 203

  5.3.4   Digitālais vai satelīttelevīzijas uztvērējs 1/2 Vispirms pievienojiet ante[...]

 • Page 204

  5.3.4   Digitālais vai satelīttelevīzijas uztvērējs 2/2 Pēc tam pievienojiet uztv[...]

 • Page 205

  5.3.5   Digitālais uztvērējs un DVD rakstītājs 1/3 Vispirms savienojiet digitālo[...]

 • Page 206

  5.3.5   Digitālais uztvērējs un DVD rakstītājs 2/3 Pēc tam pievienojiet digitāl[...]

 • Page 207

  5.3.5   Digitālais uztvērējs un DVD rakstītājs 3/3 Nobeigumā savienojiet abas ie[...]

 • Page 208

  5.3.6   Digitālais uztvērējs, DVD rakstītājs un mājas kino sistēma 1/5 Vispi[...]

 • Page 209

  5.3.6   Digitālais uztvērējs, DVD rakstītājs un mājas kino sistēma 2/5 Pēc [...]

 • Page 210

  5.3.6   Digitālais uztvērējs, DVD rakstītājs un mājas kino sistēma 3/5 Pēc [...]

 • Page 211

  5.3.6   Digitālais uztvērējs, DVD rakstītājs un mājas kino sistēma 4/5 Pēc [...]

 • Page 212

  5.3.6   Digitālais uztvērējs, DVD rakstītājs un mājas kino sistēma 5/5 Nobei[...]

 • Page 213

  5.3.7Blu-ray disku atskaņotājs Pievienojiet Blu-ray disku atskaņotāju televizora aizmug[...]

 • Page 214

  5.3.8   Digitālais HD uztvērējs 1/2 Vispirms pievienojiet digitālo HD uztvērēju te[...]

 • Page 215

  5.3.8   Digitālais HD uztvērējs 2/2 Pievienojiet digitālo HD uztvērēju televizoram[...]

 • Page 216

  5.4.1   Spēļu konsole 1/3 Pievienojiet spēļu konsoli televizora aizmugurē esošajam [...]

 • Page 217

  5.4.1   Spēļu konsole 2/3 Lai spēļu konsoli pievienotu televizora aizmugurē esošaja[...]

 • Page 218

  5.4.1   Spēļu konsole 3/3 Lai spēļu konsoli pievienotu televizora aizmugurē esošaja[...]

 • Page 219

  5.4.2HD spēļu konsole Lai televizoram pievienotu augstas izšķirtspējas spēļu konsoli[...]

 • Page 220

  5.4.3Fotokamera Lai skatītu digitālajā fotokamerā saglabātus attēlus, šo kameru var [...]

 • Page 221

  5.4.4   Videokamera 1/3 Ērtāk lietojamais videokamerai paredzētais savienojums atrodas t[...]

 • Page 222

  5.4.4   Videokamera 2/3 Ērtāk lietojamais videokamerai paredzētais savienojums atrodas t[...]

 • Page 223

  5.4.4   Videokamera 3/3 Lai pievienotu videokameru, izmantojiet televizora aizmugurē esoš[...]

 • Page 224

  5.4.5   Televizors kā datora monitors 1/3 Televizoru var pievienot datoram kā datora [...]

 • Page 225

  5.4.5   Televizors kā datora monitors 2/3 Lai datoru savienotu ar televizora sānos es[...]

 • Page 226

  5.4.5   Televizors kā datora monitors 3/3 Lai datoru savienotu ar televizora aizmugur?[...]

 • Page 227

  5.4.6Dekodētājs Lai pievienotu analogās antenas kanālu dekodētāju, izmantojiet SCART [...]

 • Page 228

  5.5.1   EasyLink 1/2 Ja ierīce ir aprīkota ar standartu HDMI-CEC, šo ierīci var izmanto[...]

 • Page 229

  5.5.1   EasyLink 2/2 • Sistēmas skaņas vadība Ja televizoram ir pievienota audiosistē[...]

 • Page 230

  5.5.2EasyLink tālvadība Pirms EasyLink tālvadības izmantošanas sākuma izlasiet Savien[...]

 • Page 231

  5.6.1   Nosacītās piekļuves modulis (CAM) 1/2 Konkurējošie digitālās televīzija[...]

 • Page 232

  5.6.1   Nosacītās piekļuves modulis 2/2 CAM pakalpojuma izmantošana Ja CAM ir ieviet[...]

 • Page 233

  5.6.2Common Interface Plus CI+ Šajā televizorā var izmantot nosacītās piekļuves rež?[...]

 • Page 234

  5.7.1Bezvadu tīkla savienojums Informāciju par bezvadu tīkla savienojuma iestatīšanu s[...]

 • Page 235

  5.7.2Vadu tīkla savienojums Informāciju par vadu tīkla savienojuma iestatīšanu sk. vis[...]

 • Page 236

  6.1Kontaktinformācija Brīdinājums Ja televizors ir sabojājies, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nem?[...]

 • Page 237

  6.2   Televizors un tālvadības pults 1/2 Televizors neieslēdzas • Pārbaudiet str?[...]

 • Page 238

  6.2   Televizors un tālvadības pults 2/2 Televizors izslēdzas un mirgo sarkanais ind[...]

 • Page 239

  6.3Televīzijas kanāli Pārskatā nav dažu televīzijas kanālu • Pārbaudiet, vai ir i[...]

 • Page 240

  6.4   Attēls 1/3 LightGuide ir ieslēgts, bet nav attēla • Pārbaudiet, vai antena ir p[...]

 • Page 241

  6.4   Attēls 2/3 Attēla krāsas ir blāvas • Pārbaudiet attēla izvēlnē krāsu iesta[...]

 • Page 242

  6.4   Attēls 3/3 Attēls ekrānā nav novietots pareizi • Dažu ierīču attēla signāl[...]

 • Page 243

  6.5Skaņa Ir attēls, bet nav skaņas • Pārbaudiet, vai skaļuma līmenis nav 0. • Pā[...]

 • Page 244

  6.6   Ierīces 1/2 HDMI savienojumi • Pirms televizora ekrānā tiek parādīts no ierīc[...]

 • Page 245

  6.6   Ierīces 2/2 • Pārliecinieties, vai sistēmas skaņas vadība HDMI- CEC audioierī[...]

 • Page 246

  6.7Multivide Netiek parādīts USB ierīces saturs • Iestatiet ierīci (kameru) kā piede[...]

 • Page 247

  6.8Tīkls Bezvadu tīkls nav atrasts vai darbojas ar traucējumiem • Bezvadu tīkla darb?[...]

 • Page 248

  7.1Strāvas padeves un uztveršanas parametri Produkta tehniskie parametri var tikt mainīt[...]

 • Page 249

  7.2Attēls un skaņa Attēls/skaņa • Ekrāna tips: LCD Full HD W-UXGA • Diagonāles ga[...]

 • Page 250

  7.3Atbalstītā ekrāna izšķirtspēja Video formāti Izšķirtspēja— atsvaidzes int[...]

 • Page 251

  7.4   Multivide 1/2 Savienojumi • USB • Ethernet UTP5 • Wi-Fi 802.11g (iebūvēts) At[...]

 • Page 252

  7.4   Multivide 2/2 Atbalstītā multivides servera programmatūra • Windows Media Player[...]

 • Page 253

  7.5Savienojamība Priekšā • EXT1 (SCART): Audio L/R, ieejas savienojums CVBS, RGB • E[...]

 • Page 254

  7.6Izmēri un svars 42PFL9664 Platums 1000mm Augstums 628mm Dziļums 50mm Svars ±[...]

 • Page 255

  Elektriskā strāvas trieciena vai aizdegšanās risks! • Nekad nepakļaujiet televizoru vai tālv[...]

 • Page 256

  piedalās starptautiskā EMF un drošības standartu izstrādāšanā, tādēļ Philips jau iepriek[...]

 • Page 257

  Information about how to re-tune your TV during the digital TV switchover. Television in the UK is [...]

 • Page 258

  [...]

 • Page 259

  DVB-T DVB-C CVBS Flash LED DIMMING FPGA Dimming USB 2.0 WiFi HDMI MUX Diagramma elettr onico / Elec [...]

 • Page 260

  Non-contractual images. / Images non c ontractuelles. / Außervertragliche Bilder . All registered a[...]