Melissa 740-116 manuel d'utilisation

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aller à la page of

Un bon manuel d’utilisation

Les règles imposent au revendeur l'obligation de fournir à l'acheteur, avec des marchandises, le manuel d’utilisation Melissa 740-116. Le manque du manuel d’utilisation ou les informations incorrectes fournies au consommateur sont à la base d'une plainte pour non-conformité du dispositif avec le contrat. Conformément à la loi, l’inclusion du manuel d’utilisation sous une forme autre que le papier est autorisée, ce qui est souvent utilisé récemment, en incluant la forme graphique ou électronique du manuel Melissa 740-116 ou les vidéos d'instruction pour les utilisateurs. La condition est son caractère lisible et compréhensible.

Qu'est ce que le manuel d’utilisation?

Le mot vient du latin "Instructio", à savoir organiser. Ainsi, le manuel d’utilisation Melissa 740-116 décrit les étapes de la procédure. Le but du manuel d’utilisation est d’instruire, de faciliter le démarrage, l'utilisation de l'équipement ou l'exécution des actions spécifiques. Le manuel d’utilisation est une collection d'informations sur l'objet/service, une indice.

Malheureusement, peu d'utilisateurs prennent le temps de lire le manuel d’utilisation, et un bon manuel permet non seulement d’apprendre à connaître un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires du dispositif acheté, mais aussi éviter la majorité des défaillances.

Donc, ce qui devrait contenir le manuel parfait?

Tout d'abord, le manuel d’utilisation Melissa 740-116 devrait contenir:
- informations sur les caractéristiques techniques du dispositif Melissa 740-116
- nom du fabricant et année de fabrication Melissa 740-116
- instructions d'utilisation, de réglage et d’entretien de l'équipement Melissa 740-116
- signes de sécurité et attestations confirmant la conformité avec les normes pertinentes

Pourquoi nous ne lisons pas les manuels d’utilisation?

Habituellement, cela est dû au manque de temps et de certitude quant à la fonctionnalité spécifique de l'équipement acheté. Malheureusement, la connexion et le démarrage Melissa 740-116 ne suffisent pas. Le manuel d’utilisation contient un certain nombre de lignes directrices concernant les fonctionnalités spécifiques, la sécurité, les méthodes d'entretien (même les moyens qui doivent être utilisés), les défauts possibles Melissa 740-116 et les moyens de résoudre des problèmes communs lors de l'utilisation. Enfin, le manuel contient les coordonnées du service Melissa en l'absence de l'efficacité des solutions proposées. Actuellement, les manuels d’utilisation sous la forme d'animations intéressantes et de vidéos pédagogiques qui sont meilleurs que la brochure, sont très populaires. Ce type de manuel permet à l'utilisateur de voir toute la vidéo d'instruction sans sauter les spécifications et les descriptions techniques compliquées Melissa 740-116, comme c’est le cas pour la version papier.

Pourquoi lire le manuel d’utilisation?

Tout d'abord, il contient la réponse sur la structure, les possibilités du dispositif Melissa 740-116, l'utilisation de divers accessoires et une gamme d'informations pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités et commodités.

Après un achat réussi de l’équipement/dispositif, prenez un moment pour vous familiariser avec toutes les parties du manuel d'utilisation Melissa 740-116. À l'heure actuelle, ils sont soigneusement préparés et traduits pour qu'ils soient non seulement compréhensibles pour les utilisateurs, mais pour qu’ils remplissent leur fonction de base de l'information et d’aide.

Table des matières du manuel d’utilisation

 • Page 1

  ART .NR. 740-116 ® DK Støvsuger ...................................................................2 SE Dammsugare ..............................................................5 UK V acuum Cleaner ..........................................................8 www .adexi.eu[...]

 • Page 2

  2 3 INTRODUKTION For at De kan få mest glæde af Deres nye støvsuger , beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før De tager støvsugeren i brug. V i anbefaler Dem yderligere at gemme brugsanvisningen, hvis De på et senere tidspunkt skulle få brug for at få genopfrisket hvilke funktioner ,støvsuger en har . VIGTIGE SIKKERHEDSF[...]

 • Page 3

  2 3 BRUG AF STØVSUGEREN: - T ræk ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i selve ledningen eller støvsugeren, men kun ved at trække i selve stikket. - Støvsugeren må ikke kør e hen over ledningen. - Benyt ikke støvsugeren til at suge tændstikker , varm aske, cigaretskodder eller lignende op med. - Benyt ikke støvsugeren på våde [...]

 • Page 4

  4 5 RENGØRING - T ag stikket ud af stikkontakten, og tør støvsugeren af med en let fugtig klud. - Brug ingen former for stærke, opløsende eller slibende rengøringsmidler . - Apparatet eller ledningen må ikke nedsænkes i nogen form for væske. OPL YSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsyn[...]

 • Page 5

  4 5 INLEDNING Börja med att läsa hela bruksanvisningen, innan du använder den nya dammsugaren. Bruksanvisningen innehåller viktig information om användning, säkerhet och underhåll av dammsugaren. Spara bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida behov och visa bruksanvisningen för andra användare om det behövs. VIKTIGT - Läs i[...]

 • Page 6

  6 7 HOPSÄTTNING A V DAMMSUGAREN Fastsättning av rör: - T ryck på knappar na i änden av röret och sätt in röret i luftinloppet. Borttagning av slangen: - För att lossa slangen, tryck på knapparna i ändan av slangen och dra slangen hårt från luftinsugningsröret. Användning av golvmunstycket: - T ryck på knappen på golvmunstycket så [...]

 • Page 7

  6 7 Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korr ekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser . [...]

 • Page 8

  8 9 INTRODUCTION Please read all instructions befor e operating your new vacuumcleaner . They contain important information on the operation, safety and maintenance of the appliance. Keep these instructions in a safe place for future r eference and show them to other users if necessary . IMPORT ANT - Read this instruction booklet carefully . - Befo[...]

 • Page 9

  8 9 OPERA TION - Do not remove the plug fr om the socket by pulling the cable or the appliance itself. - Do not run the appliance over the power cable. - Do not use the appliance to vacuum up lit matches, cigarette ends or hot ashes. - Do not use the appliance on wet surfaces. - Do not obstruct the air intake or the air outlet vents. - Do not use t[...]

 • Page 10

  10 INFORMA TION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT Please note that this Adexi product is marked with this symbol: This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately . In accordance with the WEEE dir ective, every member state must ens[...]